Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Il Papa provvidenziale dalla Polonia Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Il Papa provvidenziale dalla Polonia
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Il Papa provvidenziale dalla Polonia

Il messaggio del Papa contribuì in gran parte alla nascita di “Solidarność”, forse il più grande movimento sociale della storia in proporzione alla popolazione.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam