Marek STANISZEWSKI: Na marginesie strategii. Filozofia marketingu
Marek STANISZEWSKI

Marek STANISZEWSKI

Na marginesie strategii.
Filozofia marketingu

Marketing najczęściej rozumiany jest jako konkretny zestaw działań realizowanych przez przypisane do nich osoby, w czym zawiera się myślenie o nim jako o jednej z funkcji niezbędnych do realizacji strategii przedsiębiorstwa. Takie rozumienie marketingu, choćby nawet poprawne teoretycznie, zubaża jego prawdziwą istotę.

Marek STANISZEWSKI: "Cztery wymiary nowych mediów"
Marek STANISZEWSKI

Marek STANISZEWSKI

"Cztery wymiary nowych mediów"

Wspólna zabawa polegająca na przekazywaniu informacji, a następnie grupowym obserwowaniu: co też później się z nią wydarzy, jest dziś najpopularniejszą (a zarazem najtańszą) formą rozrywki. Rozrywka ta przybiera czasem charakter sportowej rywalizacji, w której niejako naturalnie tworzą się rankingi „mistrzostwa” i hierarchie biegłości w nowej sztuce.