Prof.Michał KLEIBER: "Przyszłość Unii. Powolna degradacja czy przemyślane zacieśnianie integracji?"
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

"Przyszłość Unii. Powolna degradacja czy przemyślane zacieśnianie integracji?"

Stoimy wobec wyboru – albo patrzeć będziemy biernie jak narastające problemy zdegradują unikatową w historii świata ideę unijną do skłóconej grupy państw o marginalnym znaczeniu w skali globu, albo stworzymy dobrze funkcjonujący organizm polityczno-gospodarczy stwarzający szanse na zjednoczoną, choć bynajmniej niekoniecznie w pełni sfederalizowaną Europę.

Prof. Michał KLEIBER: "Wszystko co najważniejsze w 2014. I w 2015 roku"
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

"Wszystko co najważniejsze w 2014. I w 2015 roku"

Mój spis wydarzeń w mijającym roku o kluczowym znaczeniu dla Polski – z krótkimi uzasadnieniami 1. Kryzys ukraiński – aneksje terytorialne, 1 300 zabitych i ponad milion przesiedlonych wykluczają możliwość szybkiego powrotu do politycznej stabilizacji sytuacji.  Problem bezpieczeństwa Polski,  międzynarodowa atmosfera wokół wydarzeń w tej części Europy, sąsiedzka solidarność oraz nasze interesy gospodarcze w Rosji i na Ukrainie czynią z nas realnego uczestnika tego tragicznego konfliktu. .2. Inne ogniska zapalne na świecie – mimo, że pozornie dalekie od nas, ich wpływ…

Prof.Michał KLEIBER: "Po pierwsze, nauka"
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

"Po pierwsze, nauka"

Odwaga do odmiennego spojrzenia na sposób wykorzystywania pieniędzy publicznych, ze szczególną troską traktując te wydatki, które mają jawnie pro-rozwojowy charakter, rezygnując zaś z finansowania wyłącznie doraźnych, krótkowzrocznych celów.

Prof. Michał KLEIBER: "Najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne: wyzwalanie ludzkiej kreatywności"
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

"Najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne

„Mimo daleko idących zmian strukturalnych i tożsamościowych, które nie omijają polskiego społeczeństwa, powszechna kultura szacunku dla ludzkiej kreatywności pozostaje w naszym kraju na niskim poziomie”