Prof. Mark JUERGENSMEYER: Paradoks nacjonalizmu religijnego w czasach globalizacji
Prof. Mark JUERGENSMEYER

Prof. Mark JUERGENSMEYER

Paradoks nacjonalizmu religijnego w czasach globalizacji

Globalizacja podważyła nowoczesną ideę państwa narodowego, wprowadzając ponadnarodowe formy interakcji między ludźmi. Religia, podtrzymując te interakcje, jest jednocześnie czynnikiem wzmacniającym poczucie tożsamości. Tak wykształciła się nowa forma nacjonalizmu.

Radosław MICHALSKI: Przeciw "katolickiemu nacjonalizmowi". Głos biskupów
Radosław MICHALSKI

Radosław MICHALSKI

Przeciw "katolickiemu nacjonalizmowi". Głos biskupów

„Nie każdy, który mi mówi «Panie, Panie» wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21). Ten cytat wrócił do mnie, gdy zobaczyłem zdjęcia, nagrania i medialne opisy z manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) w Warszawie, na której czele – kilka zresztą dni po prezentacji dokumentu przygotowanego przez Episkopat – niesiono krzyż, a z której słychać było m.in. skandowane hasło: „Ave Christus rex” w towarzystwie: „Śmierć wrogom Ojczyzny” i „Znajdzie się kij na lewacki ryj!”.