Prof. Aleksander SURDEJ: Polskie równanie dobrobytu
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ: Polskie równanie dobrobytu

Ludzie podejmują decyzje i działają pod wpływem wartości i norm społecznych oraz własnego rozumienia świata. Dla skuteczności polityki gospodarczej ważne jest, aby znaczna większość obywateli rozumiała, dokąd prowadzi ich rząd, akceptowała ten kierunek i podstawowe wybory

Prof. Łukasz HARDT: Polski Ład a polityka pieniężna
Prof. Łukasz HARDT

Prof. Łukasz HARDT

Prof. Łukasz HARDT: Polski Ład a polityka pieniężna

Ważnym składnikiem Polskiego Ładu jest program inwestycyjny o wartości do 770 mld złotych, który może w istotny sposób przyczynić się do modernizacji gospodarki. Z jednej strony w krótkim i średnim okresie będzie on zwiększał stopień ekspansji fiskalnej, a więc może stymulować inflację, ale z drugiej strony, choć już w długim okresie, może zwiększać wydajność produkcji, a tym samym oddziaływać potencjalnie dezinflacyjnie.