Aktywność fizyczna łagodzi ból

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna na wzmożonym poziomie może zmniejszać ból, co dotyczy w podobnym stopniu osób dorosłych z przebytą chorobą nowotworową, jak i bez niej – informuje pismo „Cancer”.

Aktywność fizyczna łagodzi ból

.Osoby, które chorowały na nowotwór, często odczuwają ciągły ból. Wcześniejsze badania wykazały, że aktywność fizyczna łagodzi różne rodzaje bólu. Jednak jej wpływ na ból związany z chorobą nowotworową pozostawał niejasny.

Zespół kierowany przez dr Erikę Rees-Punię z American Cancer Society i dr Christophera T.V. Swaina z University of Melbourne w Australii przeanalizował informacje (DOI: 10.1002/cncr.35208) dotyczące 51 439 osób dorosłych, u których nie stwierdzono choroby nowotworowej, i 10 651 dorosłych, u których w przeszłości zdiagnozowano nowotwór. Uczestników pytano, jak średnio oceniliby odczuwany ból. Odpowiedzi wahały się od 0 (brak bólu) do 10 (najgorszy ból, jaki można sobie wyobrazić). Uczestników badań pytano także o ich typową aktywność fizyczną.

Jak wykazał analiza odpowiedzi uczestników, zarówno w przypadku osób, które w przeszłości chorowały na nowotwór, a także osób bez nowotworowej przeszłości większa aktywność fizyczna była powiązana z niższym natężeniem bólu. Sugeruje to, że ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszać ból związany z nowotworem, podobnie jak w przypadku innych rodzajów bólu, które badano w przeszłości.

Ilość ćwiczeń

.Amerykańskie wytyczne zalecają 150 minut (2 godziny 30 minut) do 300 minut (5 godzin) tygodniowo ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności lub 75 minut (1 godzina 15 minut) do 150 minut (2 godziny 30 minut) tygodniowo ćwiczeń aerobowych o dużej intensywności.

Wśród uczestników, u których w przeszłości zdiagnozowano nowotwór, osoby przekraczające zalecany poziom aktywności fizycznej były o 16 proc. mniej skłonne do zgłaszania bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego w porównaniu z tymi, których aktywność fizyczna była niższa od zaleczanej. Ponadto w porównaniu z osobami, które pozostawały nieaktywne, te, które utrzymywały stałą aktywność lub stały się aktywne w starszym wieku zgłaszały mniejszy ból.

„Niektórym może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale aktywność fizyczna jest skuteczną, niefarmakologiczną opcją łagodzenia wielu rodzajów bólu. Jak sugeruje nasze badanie, może to obejmować ból związany z nowotworem i jego leczeniem” – wskazała dr Rees-Punia.

Nowe technologie w ochronie zdrowia

.Medycyna rozwija się wprost proporcjonalnie do technologii. „Technologie na pewno nie zastąpią w przyszłości lekarzy, ale lekarze, którzy będą po nie rozsądnie sięgać, zastąpią tych, którzy nie będą tych technologii w ogóle używać” – pisze prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko co Najważniejsze”.

„Nikt nie wątpi, że sytuacja ekonomiczna kraju, przesądzająca o możliwościach budżetowego finansowania różnych obszarów życia publicznego, ma istotny wpływ na zdrowie obywateli. Prawdziwa jest jednak także zależność odwrotna – zdrowie publiczne ma znaczący wpływ na gospodarkę. Dbałość o zdrowie nie jest więc wyłącznie kosztem dla budżetu, ale przekłada się wprost na rozwój gospodarczy kraju” – twierdzi profesor.

„Im zdrowsze jest bowiem społeczeństwo, tym efektywniejsza praca jego obywateli, niższa absencja chorobowa, mniejsze problemy z dbałością o wychowanie dzieci i większy optymizm przy podejmowaniu nowych wyzwań. Podwyższanie wydatków na ochronę zdrowia, obok oczywistej empatii dla cierpiących, służy nam wszystkim, także tym (jeszcze) zupełnie zdrowym. Musimy jednak pamiętać, że wzrostowi budżetu na ochronę zdrowia zawsze musi towarzyszyć umiejętne zarządzanie całym systemem, niełatwe ze względu na wiele aspektów jego bardzo złożonej struktury, w tym m.in. na brak precyzyjnych danych dotyczących kosztowej efektywności świadczonych usług” – pisze prof. Michał Kleiber.

PAP/Paweł Wernicki/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 lutego 2024