Prof. Michał KLEIBER

Redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze". Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-2005, w latach 2006–2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Michał KLEIBER: Мир нуждается в рефлексии и мудрости, а не революции
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Мир нуждается в рефлексии и мудрости, а не революции

СМИ подчеркивают идеи политиков, которые носят характер далеко идущих, часто даже революционных изменений. Это легко понять – изменения, полностью нарушающие текущий порядок, автоматически вызывают интерес читателей и зрителей выше среднего и создают рост популярности определенного медиа – в отличие от случаев, когда политики представляют незначительные улучшения в существующих решениях.

Prof. Michał KLEIBER: Світ потребує рефлексії та мудрості, а не революції
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Світ потребує рефлексії та мудрості, а не революції

ЗМІ наголошують ідеї політиків, які мають характер далекосяжних, часто навіть революційних змін. Це легко зрозуміти – зміни, які повністю порушують поточний порядок, автоматично викликають інтерес читачів і глядачів вище середнього і створюють зростання популярності певного медіа – на відміну від випадків, коли політики представляють незначні покращення в наявних рішеннях.

Prof. Michał KLEIBER: Терміново розшукуються державні діячі
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Терміново розшукуються державні діячі

«Державний діяч – це той, хто сприймається як лідер своєї спільноти, готовий приймати непопулярні рішення без огляду на опитування громадської думки»

Prof. Michał KLEIBER: Mężowie stanu pilnie poszukiwani
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Mężowie stanu pilnie poszukiwani

Mąż stanu to ktoś postrzegany jako lider swej społeczności, gotowy podejmować niepopularne decyzje bez oglądania się na sondaże opinii publicznej.

Prof. Michał KLEIBER: Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro

Panująca atmosfera życia publicznego tłumi kluczowy atrybut szybko rozwijającego się społeczeństwa – powszechną wiarę w znaczenie wzajemnego zaufania jako warunku wspólnych sukcesów.

Prof. Michał KLEIBER: Demokracja w czasach e-polityki
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Demokracja w czasach e-polityki

E-polityka udowodniła już wielokrotnie swoje znaczenie w trakcie najróżniejszych wyborów, czasami w sposób całkowicie zgodny z ideą tzw. demokracji uczestniczącej, czasami jednak w sposób jednoznacznie zmanipulowany.

Prof. Michał KLEIBER: Kluczowy moment Europy
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Kluczowy moment Europy

Głoszone dotychczas przez polityków w Brukseli, Berlinie czy Paryżu hasło „więcej Europy”, mające być lekarstwem na istniejące kłopoty, okazało się nieskuteczne wobec zachodzących wokół zmian.

Prof. Michał KLEIBER: Trzy lata, które zmieniły nasze myślenie
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Trzy lata, które zmieniły nasze myślenie

Wszyscy czujemy, że obecna sytuacja stała się prawdziwym testem dla współczesnej cywilizacji, którego stawką jest uniknięcie w przyszłości negatywnych społecznych i gospodarczych konsekwencji najróżniejszych kryzysów.

Prof. Michał KLEIBER: Tak dla wiarygodnych programów, nie dla plemiennej nienawiści
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Tak dla wiarygodnych programów, nie dla plemiennej nienawiści

Kampania wyborcza przez ugrupowania polityczne jeszcze jakby oficjalnie nierozpoczęta, trwa jednak od dobrych paru miesięcy i pełna jest zarówno daleko idących oskarżeń pod adresem politycznych przeciwników, jak i chaotycznie rzucanych obietnic.

Prof. Michał KLEIBER: Niebezpieczeństwa broni biologicznej
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Niebezpieczeństwa broni biologicznej

W najnowszym raporcie ekspertów WHO opisano hipotetyczne skutki rozpylenia na wysokości dwóch kilometrów nad miastem liczącym 500 tys. mieszkańców 50 kg bakterii wąglika. Według autorów raportu broń biologiczna doprowadziłaby w takim wypadku do śmierci 90 tys. osób i 120 tys. ciężkich zachorowań.

Prof. Michał KLEIBER: Ostatni argument Rosji
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Ostatni argument Rosji

Skuteczna obrona armii ukraińskiej, zagraniczna pomoc i ewidentne słabości agresora sprawiły, że pojawiają się opinie, że całkowita porażka Rosji mogłaby sprowokować jej desperackie sięgnięcie po arsenał nuklearny.

Prof. Michał KLEIBER: Nowe technologie w ochronie zdrowia

Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Nowe technologie w ochronie zdrowia


Technologie na pewno nie zastąpią w przyszłości lekarzy, ale lekarze, którzy będą po nie rozsądnie sięgać, zastąpią tych, którzy nie będą tych technologii w ogóle używać.