Prof. Michał KLEIBER

Redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze". Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-2005, w latach 2006–2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Michał KLEIBER: Jak zwiększyć szanse Europy w globalnej rywalizacji high-tech?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Jak zwiększyć szanse Europy w globalnej rywalizacji high-tech?

Nie ma dzisiaj wątpliwości, że sygnalizowane przez coraz liczniejsze grupy ekspertów problemy z innowacyjnością i w konsekwencji konkurencyjnością unijnych firm w globalnym kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego są w pełni zasadne.

Prof. Michał KLEIBER: Niekontrolowany rozwój AI jest zagrożeniem dla ludzkości
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Niekontrolowany rozwój AI jest zagrożeniem dla ludzkości

Wielu ekspertów pisze i mówi na temat sztucznej inteligencji, używając sformułowania: „AI – korzyści czy zagrożenia?”. Uważam takie alternatywne sformułowanie za nietrafne, ponieważ właściwa według mnie jest koniunkcja: „AI – korzyści i zagrożenia”.

Prof. Michał KLEIBER: Świat na zakręcie
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Świat na zakręcie

Sytuacja skłania do uznania roku 2024 za przełomowy w sensie możliwości podważenia globalnego ładu obowiązującego od zakończenia II wojny światowej.

Prof. Michał KLEIBER: Zakończmy ten szkodliwy dla wszystkich konflikt
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Zakończmy ten szkodliwy dla wszystkich konflikt

Parę lat temu, sprowokowany politycznymi kłótniami w naszym kraju, napisałem artykuł pod wymownym tytułem Dość. Obecnie, po dramatycznym nasileniu się generowanych przez polityków sporów i towarzyszących im emocji, trudno jest nawet znaleźć adekwatne słowa, które dostatecznie przekonująco wyrażałyby opinię o potrzebie powrotu do politycznej normalności w naszym kraju.

Prof. Michał KLEIBER: Najważniejsza jest Polska
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Najważniejsza jest Polska

Optymistyczny scenariusz przyszłości jest realny, a zyskanie wsparcia ze strony całego społeczeństwa dla stawienia czoła wyzwaniom, z wykorzystaniem naszej dotychczas niejako ukrytej siły zgodnego współdziałania – to jedyna droga do stabilnego rozwoju i sprostania wyzwaniom współczesnego świata, czyli naszym marzeniom.

Alicja JAGIELSKA-BURDUK, Prof. Michał KLEIBER: Tradycja jako ważny przejaw dziedzictwa kulturowego
Alicja JAGIELSKA-BURDUKProf. Michał KLEIBER

Alicja JAGIELSKA-BURDUK
Prof. Michał KLEIBER

Tradycja jako ważny przejaw dziedzictwa kulturowego

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO pozytywnie zaopiniował ostatnio wpisanie Poloneza – tradycyjnego tańca polskiego – na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Prof. Michał KLEIBER: Мир нуждается в рефлексии и мудрости, а не революции
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Мир нуждается в рефлексии и мудрости, а не революции

СМИ подчеркивают идеи политиков, которые носят характер далеко идущих, часто даже революционных изменений. Это легко понять – изменения, полностью нарушающие текущий порядок, автоматически вызывают интерес читателей и зрителей выше среднего и создают рост популярности определенного медиа – в отличие от случаев, когда политики представляют незначительные улучшения в существующих решениях.

Prof. Michał KLEIBER: Світ потребує рефлексії та мудрості, а не революції
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Світ потребує рефлексії та мудрості, а не революції

ЗМІ наголошують ідеї політиків, які мають характер далекосяжних, часто навіть революційних змін. Це легко зрозуміти – зміни, які повністю порушують поточний порядок, автоматично викликають інтерес читачів і глядачів вище середнього і створюють зростання популярності певного медіа – на відміну від випадків, коли політики представляють незначні покращення в наявних рішеннях.

Prof. Michał KLEIBER: Терміново розшукуються державні діячі
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Терміново розшукуються державні діячі

«Державний діяч – це той, хто сприймається як лідер своєї спільноти, готовий приймати непопулярні рішення без огляду на опитування громадської думки»

Prof. Michał KLEIBER: Mężowie stanu pilnie poszukiwani
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Mężowie stanu pilnie poszukiwani

Mąż stanu to ktoś postrzegany jako lider swej społeczności, gotowy podejmować niepopularne decyzje bez oglądania się na sondaże opinii publicznej.

Prof. Michał KLEIBER: Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro

Panująca atmosfera życia publicznego tłumi kluczowy atrybut szybko rozwijającego się społeczeństwa – powszechną wiarę w znaczenie wzajemnego zaufania jako warunku wspólnych sukcesów.

Prof. Michał KLEIBER: Demokracja w czasach e-polityki
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Demokracja w czasach e-polityki

E-polityka udowodniła już wielokrotnie swoje znaczenie w trakcie najróżniejszych wyborów, czasami w sposób całkowicie zgodny z ideą tzw. demokracji uczestniczącej, czasami jednak w sposób jednoznacznie zmanipulowany.

Prof. Michał KLEIBER: Kluczowy moment Europy
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Kluczowy moment Europy

Głoszone dotychczas przez polityków w Brukseli, Berlinie czy Paryżu hasło „więcej Europy”, mające być lekarstwem na istniejące kłopoty, okazało się nieskuteczne wobec zachodzących wokół zmian.