Ambasada RP w Budapeszcie promuje na Węgrzech polskie porty

Ambasada RP w Budapeszcie promocja Polski promocja polskiego handlu promocja polskich portów relacje Polska-Węgry

W środę Ambasada RP w Budapeszcie zorganizowała spotkanie na temat możliwości współpracy przedstawicieli węgierskiego biznesu z polskimi portami. Rafał Machowiak, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, powiedział, że polskie porty mogą być dla Węgrów konkurencyjne w porównaniu z portami na Morzu Adriatyckim.

Ambasada RP w Budapeszcie a polsko-węgierskie relacje handlowe

.„W warunkach trwającej wojny na Ukrainie i złożonych relacji dwustronnych chcemy rozwijać polsko-węgierskie kontakty, w tym kontakty handlowe” – powiedział ambasador RP w Budapeszcie Sebastian Kęciek, witając przedstawicieli węgierskiego biznesu.

W trakcie prezentacji przedstawiciele polskich portów prezentowali ich możliwości operacyjne, które mogłyby być również wykorzystane przez firmy węgierskie.

„Najbliższymi portami dla Węgrów są oczywiście porty adriatyckie, gdzie zresztą państwo węgierskie przymierza się do otwarcia własnego portu” – podkreślił Rafał Machowiak, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

W grudniu 2022 roku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto ogłosił podpisanie umowy z Włochami o zakupie działki w porcie w Trieście, aby zapewnić węgierskim firmom szybszy i łatwiejszy dostęp do portów morskich. Węgierski port nad Adriatykiem ma zacząć działać w 2026 roku i obsługiwać 2,5 mln ton towarów rocznie.

Jednak jak podkreśla Machowiak, pod kątem sieci komunikacyjnych połączenie Węgier z Bałtykiem jest również bardzo dobre, a infrastruktura jest coraz lepsza. „Przyjechałem do Budapesztu z Gdyni zaledwie w 10 godzin” – dodaje przedstawiciel izby.

Atrakcyjność polskich portów

.Jak podkreśla, z portów bałtyckich można eksportować produkty szczególnie do Wielkiej Brytanii czy Skandynawii, ale również na Daleki Wschód. „Oczywiście, z Pireusu w Grecji czy Kopru w Słowenii jest bliżej, jednak czasem wykorzystanie polskich portów w tym zakresie okazuje się bardziej opłacalne” – zaznacza Machowiak.

Według jego wiedzy węgierskie towary już trafiają do polskich portów, które też widzą w tym perspektywy do większej współpracy. „Ponadto w kontekście otwierania przez Węgrów portu w Trieście polskie porty i stocznie zawsze mogą służyć doświadczeniem i sprzętem” – dodaje Machowiak.

Jednocześnie stwierdził, że w celu dywersyfikacji źródeł energii Węgry mają też możliwość sprowadzania gazu dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu.

Wydarzenie pod nazwą Dzień Polskiego Morza zostało zorganizowane przez ambasadę RP w Budapeszcie przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej i Węgierską Izbą Handlu i Przemysłu.

Polska może stworzyć podstawy silnego ożywienia gospodarczego na wysokim poziomie

.„Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach” – pisze Mathias CORMANN, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Jak podkreśla, „OECD wzmocniła nadzór gospodarczy, poszerzając dotychczasowy zakres koncentracji na zrównoważeniu i społecznej inkluzywności rozwoju o aspekt odporności gospodarczej. Polska, podobnie jak wiele innych gospodarek OECD, musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań strukturalnych”. 

Zdaniem Mathiasa CORMANNA „pierwszym z nich jest starzenie się społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla stabilności budżetowej z powodu obniżenia wydajności i tempa wzrostu gospodarczego w wyniku mniejszego udziału siły roboczej, gdy koszty związane ze starzeniem się będą nadal rosły. Aby zapewnić długoterminową stabilność budżetową i rozsądne emerytury, należy wydłużyć okres aktywności zawodowej poprzez stopniowe zrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, a także podwyższenie wieku emerytalnego zgodnie z wydłużeniem średniej długości życia w dobrym zdrowiu. W szerszej perspektywie Polska musi podnieść liczebność swojej siły roboczej poprzez zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, zwiększanie udziału określonych grup (np. młodych rodziców) w rynku pracy oraz poprzez ułatwianie imigracji”.

Ekspert zauważa, że „od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych”.

Proces ten wiąże się również z jakością edukacji. „Należy zapewnić ludziom odpowiednie, nowoczesne umiejętności w celu ułatwienia im uczestnictwa w transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści” – twierdzi Mathias CORMANN.

Dodaje on ponadto, że „Polska poczyniła postępy w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, ale jak wiele innych krajów, musi znacznie przyspieszyć transformację klimatyczną. Ponieważ około 40 proc. dostaw energii w Polsce opiera się na węglu, emisyjność węglowa gospodarki pozostaje wysoka. Ludzie nadal odczuwają negatywne skutki złej jakości powietrza. Wzmożony nacisk na bezpieczeństwo energetyczne w wyniku wojny jest okazją, aby w ramach przeglądu strategii energetycznej Polski rozważyć większy rozwój odnawialnych źródeł energii, dywersyfikację technologii i poprawę efektywności energetycznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu zależności od węgla w najbliższym czasie”.

PAP/Marcin Furdyna/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 czerwca 2023