Centra 75 plus – projekt prezydenckiej ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

75 plus

Prezydencki projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej zakłada utworzenie „Centrów 75 plus”, w których osoby starsze będą mogły być objęte kompleksową opieką; chodzi o to, żeby pacjent nie pozostawał sam – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Centra 75 plus

.W Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie prezydent Andrzej Duda uroczyście skieruje do Sejmu projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik powiedział, że projekt ustawy jest realizacją obietnicy prezydenta dotyczącej stworzenia kompleksowej opieki nad osobami starszymi. Jak wskazał, regulacja powstawała w kancelarii prezydenta przez kilka lat i była konsultowana z ekspertami Ministerstwa Zdrowia oraz prezydenckiej Rady do spraw Ochrony Zdrowia.

Zastępca szefa KPRP poinformował, że projekt dotyczy utworzenia tzw. „Centrów 75 plus”. „To będą miejsca, w których osoby w podeszłym wieku będą mogły być objęte kompleksową opieką – odpowiednimi badaniami, prowadzeniem przez lekarza, konsultacjami z różnymi specjalistami. Chodzi o to, żeby pacjent nie pozostawał sam” – zaznaczył Ćwik.

Rozbudowa usług medycznych

.Zwrócił uwagę, że z uwagi na proces starzenia się społeczeństwa wzrasta liczba osób z różnymi niepełnosprawnościami.

„Ludzie starsi mają symptomy wielochorobowości i dlatego niezbędne jest rozbudowanie usług medycznych i opiekuńczych dla seniorów. Chodzi o to, aby wydłużyć fazy życia Polaków, aby mogli dłużej cieszyć się dobrym stanem zdrowia” – podkreślił Ćwik.

„Ludzie starsi trafiają od specjalisty do specjalisty, mają przepisywane leki na różne dolegliwości i chodzi o to, żeby jeden lekarz fachowo prowadził osoby w podeszłym wieku, jako geriatra, przez kolejne wizyty, badania, ale także dozowanie leków, aby było ono kompatybilne i spójne” – dodał.

Jak zauważył, w Polsce brakuje lekarzy gerontologów i należy podjąć działania, by ten tę sytuację zmienić.

„Mamy nadzieję, że przełamie się syndrom braku lekarzy specjalizacji geriatrycznej przez kolejne lata poprzez to, że pojawi się dofinansowanie i możliwość tworzenia takich centrów a w perspektywie pojawi się też odpowiednia liczba geriatrów, którzy zaopiekują się starzejącym się społeczeństwem” – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Nowe technologie w ochronie zdrowia

.Redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” podaje, że: „Im zdrowsze jest bowiem społeczeństwo, tym efektywniejsza praca jego obywateli, niższa absencja chorobowa, mniejsze problemy z dbałością o wychowanie dzieci i większy optymizm przy podejmowaniu nowych wyzwań. Podwyższanie wydatków na ochronę zdrowia, obok oczywistej empatii dla cierpiących, służy nam wszystkim, także tym (jeszcze) zupełnie zdrowym. Musimy jednak pamiętać, że wzrostowi budżetu na ochronę zdrowia zawsze musi towarzyszyć umiejętne zarządzanie całym systemem, niełatwe ze względu na wiele aspektów jego bardzo złożonej struktury, w tym m.in. na brak precyzyjnych danych dotyczących kosztowej efektywności świadczonych usług”.

Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie, wymienione wyżej i inne, mają w ochronie zdrowia olbrzymi potencjał. Trzeba jednak koniecznie pamiętać, że ich stosowanie nie jest wolne od poważnych dylematów etycznych czy wręcz niebezpieczeństw nieprzemyślanego wykorzystania. Dwa główne dzisiaj wyzwania to ochrona prywatności danych pacjentów oraz problemy etyczne związane z zakresem komputerowego wspomagania lekarza w podejmowaniu ważnych decyzji o ludzkim zdrowiu, nie mówiąc już o ich samodzielnym podejmowaniu przez SI” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Nowe technologie w ochronie zdrowia”.

PAP/Karolina Kropiwiec/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 czerwca 2023