Dodatek specjalny do 44. numeru Wszystko co Najważniejsze

Dodatek specjalny do 44. numeru Wszystko co Najważniejsze

Z okazji kolejnej odsłony projektu Opowiadamy Polskę światu, w ramach którego największe redakcje zagraniczne publikują teksty polskich liderów opinii, przygotowaliśmy dla Państwa dodatek specjalny do 44. numeru Wszystko co Najważniejsze. Oprócz niezwykłej mapy świata, na której zaznaczyliśmy kraje uczestniczące w projekcie, dodatek zawiera także artykuły Jana ROKITY i Michała KŁOSOWSKIEGO.

.Dodatek specjalny do 44. numeru Wszystko co Najważniejsze poświęcony jest projektowi Opowiadamy Polskę światu, w którym bierze udział ponad 80 redakcji z całego świata, publikujących teksty o Polsce wyłącznie na podstawie selekcji jakościowej. Nie korzystamy z przestrzeni płatnej ani reklamowej. Nasze artykuły, zarówno w wersji papierowej, jak i online, publikowały m.in. Die Welt, The Washington Post, La Repubblica czy Le Figaro.

Odsłona projektu poświęcona 40-leciu Solidarności miała zasięg ponad miliarda odbiorców (1,014 mld wg PAP Media Intelligence). Fenomen szczególnej popularności artykułów o Solidarności wyjaśnia, w dodatku do 44. numeru Wszystko co najważniejsze, Jan ROKITA.

Pierwsza „Solidarność” nie wymagała żadnej promocji, gdyż sama z siebie stała się zdarzeniem o znaczeniu globalnym, a Polska jako bastion pokojowego oporu przeciw komunizmowi i kraj zjednoczony przez religię katolicką stała się sui generis „pozytywnym stereotypem”, znanym dziś bodaj każdemu zachodniemu inteligentowi. Trudno przecenić wagę tego stereotypu, gdyż po raz pierwszy fakty dziejowe mające miejsce w naszym kraju zostały przez obcych jako tako sensownie zrozumiane i na dodatek uznane za ważne dla europejskiej historii, pisze Jan ROKITA w “Ważnych prawdach o nas samych”

Artykuł Jana ROKITA nie bez powodu jest komentarzem do projektu Opowiadamy Polskę światu. Jego tekst jest bowiem jedną z niewielu opinii w polskiej debacie publicznej na temat jakości i problemów związanych z narracją naszej historii prowadzoną za granicą. Autor opisuje ogromne braki w prezentacji polskiej historii w podręcznikach innych, europejskich krajów. Wskazuje również, dlaczego zaangażowanie podmiotów prywatnych okazuje się bardziej skuteczne niż próby podejmowane przez polskie władze.

Szczególnie istotny, w kontekście rozwoju marketingu narracyjnego poświęconego sprawom ważnym dla Polski, jest fakt nawiązania współpracy z największymi mediami w Rosji. Na przykład w takim tytule jak Echo Moskwy pojawiły się teksty dotyczące 17 września 1939 roku czy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Współpracujemy również z mediami z Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kenii, Wenezueli, RPA i Kataru.

Na wyzwania, przed którymi stanęli redaktorzy przygotowujący kolejne edycje projektu we wspomnianej Japonii, zwraca uwagę Michał KŁOSOWSKI w tekście “Przełamywanie dekad niemożności”.

Każdy projekt to kolejne doświadczenia. To długie rozmowy, które sprawiają, że dowiadujemy się, że nie ma żadnych szans w wejście z publikacjami historyków z Polski na teren Japonii, że żadna z redakcji nie zechce opublikować naszego tekstu. Argumenty? Bo piszemy o drugiej wojnie światowej a to obszar tożsamości szczególnie chroniony w mediach japońskich. To że w naszych tekstach nie piszemy o Japonii nie ma większego znaczenia. Kolejne podejście – i znów, w innej redakcji, podobna informacja. Nie jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w Japonii, nie możemy wchodzić w ich obszar formułowania opinii (swoją drogą, bardzo ciekawa sprawa, trochę podobna do tego jak Francja chroni swoją przestrzeń debaty i opinii przed nadawcami i właścicielami mediów np. z Niemiec). Ostatecznie, udała się emisja w Japonii dzięki pomocy polskiej dyplomacji. To też jedno z doświadczeń synergii działań, łańcuszka ludzi i instytucji dobrej woli, którzy w projekcie znajdują swoje miejsce, służą swoją bezinteresowną pomocą i zaangażowaniem, pisze zastępca Redaktora Naczelnego Wszystko co Najważniejsze, Michał KŁOSOWSKI.

Zastępca redaktora naczelnego Wszystko co najważniejsze, pisze więcej o ewolucji projektu Opowiadamy Polsce światu w tekście opublikowanym w dodatku specjalnym do 44. numeru Wszystko co Najważniejsze.

Trudno też nie wspomnieć o mapie znajdującej się na rozkładówce dodatku, gdzie znajdziemy szczegółowy wykaz wszystkich redakcji publikujących teksty o Polsce. Mapa ta jest o tyle ważna, że stanowi świadectwo przełamywania pozornie trwałych stereotypów na temat Polaków obecnych w innych krajach.

Dodatek specjalny do 44. numeru Wszystko co Najważniejsze

Przekonywani przez ostatnie 30 lat, że polskość to nienormalność, że Polak może być co najwyżej hydraulikiem lub zgrabną pielęgniarką do obsługi starszych panów  (najgorsza w historii kampania reklamowa Polski za granica, de facto obrażająca Polskę i Polaków). Dowiadujący się od polskich noblistów, że żyją w kraju zarządzanym niczym Białoruś, że do niczego się nie nadają, że nikt się nimi nie interesuje, że nie mają nic ciekawego światu do zaproponowania. Nie! Pokazujemy „Opowiadamy Polskę światu”, że jeśli mądrze do tego podejdziemy, opowiemy historie, które świat rozkochają. I to historie prawdziwe. Historie budujące dumę z bycia Polakiem, pisze w dodatku do 44. numeru, Michał KŁOSOWSKI.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Oprac. MAC
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 września 2022