„Świętujemy 11 listopada w całym świecie” – kolejna odsłona globalnego projektu „Opowiadamy Polskę światu”

„Świętujemy 11 listopada w całym świecie” – kolejna odsłona globalnego projektu „Opowiadamy Polskę światu”

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

W ponad 50 mediach na całym świecie ukażą się w najbliższych dniach teksty o Polsce. To kolejna odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu”, tym razem przygotowana z rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę /Dnia Niepodległości.

Prezydent RP Andrzej Duda, prof. Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego, Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Linas Linkevičius – b. minister obrony i spraw zagranicznych Litwy, prof. Harold James – historyk z Uniwersytetu Princeton, Mordecai Paldiel – b. dyrektor instytutu Yad Vashem w Jerozolimie przyznający tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” to tylko niektórzy z autorów tekstów najnowszej odsłony projektu „Opowiadamy Polskę światu”.

– Świętujemy 11 listopada w całym świecie. W ponad 50 mediach na świecie ukażą się w najbliższym tygodniu teksty o wartościach dla Polaków ważnych. Tłumaczące polskiego ducha, polskie DNA. Ale także pozwalające, dzięki perspektywie historycznej, lepiej zrozumieć nasze współczesne wybory. Teksty te przeczytają w swoich gazetach i na swoich portalach czytelnicy we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rosji, ale także w bardziej egzotycznych krajach, jak Senegal, Algieria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Malezja czy Singapur – informuje PAP Michał Kłosowski, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów, który jest inicjatorem i organizatorem – już od ponad trzech lat – tego globalnego projektu medialnego.

„Dzieje naszej utraconej i z trudem odzyskanej państwowości sprawiły, że siebie samych i zmieniający się świat postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat wolności i solidarności” – pisze prezydent Andrzej Duda. „Pamiętamy, że właśnie te dwa ideały umożliwiły niegdyś narodziny i rozkwit europejskiej potęgi, jaką była partnerska unia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uważamy je także za fundament naszej pomyślnej przyszłości oraz warunek powodzenia współtworzonych przez Polskę inicjatyw służących pokojowi i współpracy w Europie: Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego oraz wzmacniających je porozumień regionalnych, w tym szczególnie Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki”.

„Wolność, solidarność i szacunek dla prawa uznajemy za wartości fundamentalne, nierozdzielne i komplementarne. Jestem głęboko przekonany, że tylko w oparciu o nie społeczność europejska zaradzi piętrzącym się przed nią kryzysom (…). Jeżeli Europejczycy chcą stawić im czoła, muszą działać razem. Muszą działać teraz” – pisze Andrzej Duda.

„W polskim DNA jest umiłowanie wolności indywidualnej, ale też wspólnotowej. Pozwoliło nam ono przetrwać najtrudniejsze momenty dziejowe” – pisze Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Należę do pokolenia, które w dorosłość wchodziło już w wolnej Polsce, świeżo przyjętej do Paktu Północnoatlantyckiego. Jako historyk dobrze jednak wiem, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dziś musimy ją umacniać, tworząc sprawnie działające instytucje, państwo atrakcyjne dla swoich obywateli i jako sojusznik na arenie międzynarodowej”.

O „polskim cudzie gospodarczym” pisze prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego: „Polska gospodarka szybko i systematycznie nadrabia dystans wobec bogatszych krajów europejskich, czego efektem jest coraz wyższy poziom życia Polaków. Należy przy tym pamiętać, że musieliśmy odrobić straty, które akumulowały się przez długie dekady, a które były efektami trudnych dziejów Polski. Nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy świata, ucierpiał w dwóch wojnach światowych i ma za sobą kilkadziesiąt lat komunizmu. Obecnie możemy z satysfakcją i dumą patrzeć, jak te historyczne zaległości znikają. Co więcej, Polska stała się gospodarką, która doskonale radzi sobie z wyzwaniami i ponosi mniejsze koszty globalnych szoków niż inne kraje. Tak było w przypadku globalnego kryzysu finansowego. I tak stało się również w ubiegłym roku, gdy świat zmagał się z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Gdybyśmy poszukiwali jednego czynnika odpowiadającego za te gospodarcze sukcesy Polski, to jego identyfikacja nie przysporzyłaby żadnych trudności – jest nim ambicja i ciężka praca Polaków. W zakresie gospodarczym pomogło nam z pewnością posiadanie własnej waluty”.

Opinię szefa polskiego banku centralnego wzmacnia tekst prof. Harolda Jamesa, brytyjskiego historyka związanego z Princeton University, który pisze: „Polska była jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym wzrost dochodów utrzymywał się przez cały okres kryzysu finansowego roku 2008, a w ostatnim czasie jest to kraj, w którym zanotowano najmniejsze straty gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19.”.

O roli kultury w budowaniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej pisze prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. I przypomina Konkurs Chopinowski i postać Fryderyka Chopina. „Polskość i zarazem europejskość, swojskość i uniwersalność, emocje i doskonała artystyczna forma – muzykę Chopina rozumieć można na wiele sposobów. Dziś wykonywana przez najwybitniejszych pianistów świata, słuchana przez dziesiątki milionów nie tylko melomanów od Japonii po północną Kanadę jest najlepszą, nietracącą na aktualności, na polskości i na uniwersalizmie wizytówką polskiej kultury” – pisze wicepremier.

„Opowiadamy Polskę światu” to tym razem także komentarz do bieżących wydarzeń w naszym regionie. Linas Linkevičius, były minister spraw zagranicznych oraz minister obrony Litwy, pisze o zagrożeniach dla Unii Europejskiej i działaniach podejmowanych w ostatnich miesiącach wspólnie przez Polskę i Litwę. „Sprowadzanie przez Białoruś z Bliskiego Wschodu samolotami tysięcy migrantów do Mińska i próba przerzucenia ich przez wschodnie granice Unii Europejskiej to nic innego jak kolejne działania hybrydowe ze strony Rosjan – tym razem testujące solidarność europejską. Litwa i Polska zdają ten egzamin przy wsparciu innych krajów Unii” – pisze Linkevičius.

„Utrzymująca się kilkaset lat unia naszych państw służyła wzajemnemu rozwojowi politycznemu, gospodarczemu, kulturalnemu. Warto pamiętać o tym dziedzictwie i szukać w nim inspiracji dla wspólnego solidarnego rozwoju w przyszłości” – dodaje wpływowy litewski polityk.

Mordecai Paldiel jest byłym wieloletnim dyrektorem w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Kierowana przez niego w latach 1984-2007 komórka przyznała tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” kilkunastu tysiącom osób z całego świata. W swoim tekście zwraca uwagę na ogrom bohaterstwa Polaków w czasie II wojny światowej. Przypominając działającą w polskiej ambasadzie w Bernie „Grupę Ładosia” opisuje jak polscy dyplomaci podjęli brawurową próbę uratowania tysięcy Żydów. „Polscy dyplomaci (głównie w Szwajcarii, ale również w innych krajach) nawiązali bliską i zażyłą współpracę z żydowskimi działaczami, dzięki której podjęto próbę uratowania tysięcy Żydów i faktycznie uratowano co najmniej kilkaset osób. Główni bohaterowie tej historii, z Aleksandrem Ładosiem na czele, zasługują na uznanie i powszechną rozpoznawalność. Do tej pory instytut Yad Vashem przyznał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata Konstantemu Rokickiemu. Miejmy nadzieję, że podobny zaszczyt spotka Stefana Ryniewicza i Aleksandra Ładosia (osobę najbardziej zaangażowaną w tę potężną operację ratunkową)”.

– Polska historia jest fascynująca, tematy proponowane redakcjom na całym świecie są zróżnicowane. „Opowiadamy Polskę światu” to nie są wykupywane reklamy, projekt broni się jakością tekstów i próbą odpowiedzi na zapotrzebowanie współpracujących redakcji. Bardzo często zapotrzebowanie dziennikarzy jest jasne: Chopin, jak wasza gospodarka radzi sobie z pandemią, co się dzieje na granicy wschodniej. Gdy zaproponowaliśmy tekst o „Grupie Ładosia” pierwszą reakcją było: „Dlaczego o tym wcześniej nie słyszeliśmy?”. To pokazuje, jak bardzo projekty takie jak „Opowiadamy Polskę światu” są wciąż ważne, jak wielkie jest zapotrzebowanie w świecie na wysokiej jakości, dobrze przygotowane, teksty z Polski – mówi Michał Kłosowski.

Wcześniejsze edycje „Opowiadamy Polskę światu” związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu w Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia’70 czy urodzin św. Jana Pawła II. Ponad miliard zasięgu miały teksty na 40-lecie „Solidarności” opublikowane w 38 krajach. Z okazji 230. Rocznicy Konstytucji 3 Maja teksty o „polskiej duszy” opublikowały tytuły w 62 krajach, w 22 językach. W rocznicę 17 września 1939 r. teksty z Polski dotarły do ponad 70 krajów, w tym trzy teksty (prezydenta Andrzeja Dudy, brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse’a i Karola Nawrockiego, prezesa IPN) zostały opublikowane w prasie w Rosji.

Najnowsza odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu” realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 listopada 2021