Dziesięć kompetencji przyszłości.
Najważniejsze umiejętności w 2020 roku.

Co warto studiować? Jakie cechy, zdolności, umiejętności warto w sobie rozwijać? Jakie kompetencje będą decydowały o naszym sukcesie?

.Zespół naukowców z IFTF – Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix – wraz z pracownikami firm, takich jak IBM czy Studio Walta Disneya przygotował raport, w którym posługując się sześcioma zmiennymi, warunkującymi zmiany przygotował listę niezbędnych w 2020 roku kompetencji, które będą najważniejsze dla pracodawców.

Sześć zmiennych, zmieniający oblicze rynku pracy i wpływających na konieczność rozwijania innych niż dotychczas kompetencji, wg. twórców raportu, to:

 • starzenie się społeczeństw i wydłużający się czas życia przeciętnego człowieka
 • wkroczenie na rynek inteligentnych systemów i maszyn (sztuczna inteligencja)
 • rozwój narzędzi komunikacji globalnej (media społecznościowe)
 • przyrost tworzonych informacji na niespotykaną dotąd skalę (informatyzacja świata)
 • ekspansja globalnych korporacji (tj. Google, Twitter, etc.)
 • zwiększenie sieci powiązań na różnych poziomach życia ekonomicznego, politycznego i społecznego

Jak więc, biorąc pod uwagę te sześć czynników, w następnym dziesięcioleciu będzie wyglądać poszukiwanie pracy? Jakie kompetencje będą niezbędne by ją znaleźć i zachować? Według autorów raportu wśród kompetencji tych znajdują się zarówno te, które już dzisiaj, w dużej mierze, warunkują zdolność do znalezienia pracy jak i całkiem nowe.

Oto one:

 1. Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić.
 2. Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.
 3. Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.
 4. Cross-cultural competency: kompetencje kros-kulturowe czyli zdolność do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
 5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).
 6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów czyli nie tylko publikowanie postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z umiejętności, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.
 7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach.
 8. Design mindset: myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.
 9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
 10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu.

.Więcej na ten temat piszemy na łamach „Wszystko Co Najważniejsze”. Szczególnie polecamy dział Sto idei dla Polski: [LINK]. A cały raport można pobrać tu: [LINK]

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 stycznia 2017