Europejska Wspólnota Polityczna – 1 czerwca szczyt w Mołdawii

Europejska Wspólnota Polityczna szczyt w Mołdwii tematem Rosja i Ukraina oraz bezpieczeństwo Europy

Na dzień 1 czerwca Europejska Wspólnota Polityczna zaplanowała spotkanie państw członkowskich w Mołdawii na zamku Mimi w Bulboace . „Tłem szczytu będzie nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę i destabilizacja europejskiego bezpieczeństwa” – przekazał ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Europejska Wspólnota Polityczna

.Europejska Wspólnota Polityczna (EWP) to międzynarodowa organizacja powstała w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Zrzesza obecnie 45 krajów w tym Polskę.

„Działania Rosji przyniosły Ukrainie cierpienia i wywołały największy konflikt zbrojny, kryzys uchodźczy i energetyczny w Europie od czasów II wojny światowej. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej niezbędna jest ścisła współpraca państw europejskich w zakresie naszych wspólnych wyzwań w kwestii bezpieczeństwa” – wskazuje polski ambasador.

Szczyt w Mołdawii: tematy rozmów

.Szczyt zajmie się m.in. zagrożeniami hybrydowymi. Rozmowy mają dotyczyć międzynarodowej koordynacji w walce z tymi zagrożeniami między państwami, niezależnie od tego, czy są one członkami NATO, UE czy innych instytucji.

Innym tematem ma być cyberprzestępczość. Kraje należące do EWP chcą badać nowe sposoby budowania, utrzymywania i wspierania cyberodporności, dzieląc się analizami i najlepszymi praktykami. Przywódcy na spotkaniu mają m.in. omówić, jak pomóc krajom Bałkanów Zachodnich, które doświadczyły cyberataków w zeszłym roku, we wzmocnieniu ich cyberodporności.

Liderzy mają debatować nad ustanowieniem skutecznych mechanizmów identyfikowania, oceny i wymiany informacji między rządami, mediami i społeczeństwem obywatelskim, instytucjami publicznymi, w tym wykorzystywania danych wywiadowczych typu open source oraz zakłócania działalności wrogiego państwa. Tematem ma być wspieranie zdolności instytucji do rozpowszechniania rzetelnych informacji, edukowania i budowania umiejętności korzystania z mediów oraz krytycznego myślenia o źródłach i celach informacji.

Rozmowy mają dotyczyć zapewnienia współzależnego bezpieczeństwa gospodarczego, w tym takich elementów, jak łańcuchy dostaw, dostęp do minerałów krytycznych, solidne systemy kontroli eksportu i inwestycji oraz przeciwstawianie się przymusowi gospodarczemu. Państwa EPC mają rozważyć, w jaki sposób mogą współpracować w tych obszarach o znaczeniu strategicznym.

Tematem ma być też bezpieczeństwo jądrowe, w tym konsekwentne stosowanie zabezpieczeń i norm jądrowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), które ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i odporności infrastruktury.

Przywódcy mają również omówić kwestie kontroli zbrojeń, odnosząc się do zapowiedzi Rosji o zawieszeniu jej udziału w Nowym START oraz rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi.

Wreszcie tematem spotkania będzie ochrona grup szczególnie wrażliwych. Chodzi przede wszystkim o dzieci, kobiety, osoby starsze oraz osoby z istniejącymi niepełnosprawnościami lub przewlekłymi schorzeniami. EPC ma omówić akty przemocy wobec dziennikarzy i pracowników mediów, podkreślając potrzebę ich ochrony na równi z ludnością cywilną w przypadku konfliktów zbrojnych.

Rozmowy mają dotyczyć też przymusowego wywożenia ukraińskich dzieci do Rosji, które jest obecnie przedmiotem aktów oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Kwestią poszukiwania i powrotu dzieci uprowadzonych z Ukrainy zajmuje się pełnomocnik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych (CAAC).

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oficjalnie zainauguruje nową Misję Partnerstwa Unii Europejskiej w Mołdawii oraz oficjalnie przekaże siłom zbrojnym Mołdawii sprzęt sfinansowany w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF).

Nowe granice dyplomacji

.„Bitwa narracji – to nie jest sprawa drugorzędna. Wojen nie wygrywa się tylko poprzez wysyłanie czołgów, rakiet i wojska – toczy się też wielką bitwę o to, kto zdobędzie ludzkie dusze” – pisze Josep BORRELL, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Jak podkreśla, „żyjemy w świecie ogromnej niepewności. Szybkość i zakres zmian są nadzwyczajne. Musimy ten fakt zaakceptować i dostosować się do rzeczywistości, stawiając przede wszystkim na elastyczność i odporność. Niepewność stała się regułą. Wydarzenia, które wydawały nam się niemożliwością, następują jedno po drugim”.

„Nadal działamy w zamkniętych kręgach. Mam być tym, który łączy Komisję i Radę Europejską, a w Komisji – moich kolegów z różnych dziedzin polityki. A jednak nadal pracujemy osobno, każda polityka ma swoją własną logikę i swój własny rytm, czy to w odniesieniu do klimatu, handlu, czy czegokolwiek innego.  Uwspólnotowienie polityki przez Komisję, nacjonalizacja polityki przez Radę – to nadal trudne zadania” – pisze Josep BORRELL. 

Jego zdaniem „za dużo myślimy wewnętrznie, a potem próbujemy eksportować nasz model. Za mało myślimy zaś o tym, jak inni będą postrzegać ten eksport modelu. Mamy efekt Brukseli i kontynuujemy ustanawianie standardów, ale jestem coraz bardziej przekonany, że reszta świata nie jest gotowa, aby podążać za naszym modelem. Mówiliśmy: To jest jedyny model, a w dodatku jest najlepszy, więc musicie go naśladować. Z powodów kulturowych, historycznych i ekonomicznych nie jest to już akceptowane”.

PAP/Łukasz Osiński/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 31 maja 2023
Fot. The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan / Wikimedia Commons