Gwałtowny wzrost liczby zwolenników energetyki jądrowej w Polsce

Gwałtowny wzrost liczby zwolenników energetyki jądrowej w Polsce

Jak wynika z badania zleconego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do 86 procent wzrosła liczba Polaków popierających budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju. Są to najlepsze wyniki w historii badań tego tematu, które realizowane są co roku przez ostatnią dekadę. Jednocześnie ponad 70 procent zwolenników energetyki jądrowej w Polsce zgodziłaby się by taka elektrownia powstała w pobliżu miejsca ich zamieszkania.

.Badanie z listopada bieżącego roku wskazuje, że ponad 86 procent ankietowanych popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Tylko 10 procent badanych jest przeciwnego zdania. Porównując do wyników otrzymanych w zeszłym roku, nastąpił wzrost liczby zwolenników energetyki jądrowej o 12 procent.

Rezultaty badań potwierdzają, że Polacy są coraz bardziej świadomi, iż energetyka jądrowa może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Należy podkreślić, że znaczna większość badanych, ponad 71 procent, zgadza się by elektrownia jądrowa mogła być zlokalizowana w bezpośredniej okolicy miejsca ich zamieszkania. Natomiast zaledwie 25 procent ankietowanych jest przeciwnego zdania. Zmiana zwolenników budowy elektrowni atomowej w swoim bezpośrednim sąsiedztwie wzrosła o ponad 14 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Tak wysokie poparcie to nie tylko efekt rosyjskiego ataku na Ukrainę, czy wyboru przez Polskę amerykańskiej technologii jądrowej, ale także realizacji kampanii społecznej “Poznaj Atomickich” – dodała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Niemalże 90 procent ankietowanych biorących udział w badaniu Ministerstwa Klimatu uważa, że budowa elektrowni atomowej jest bardzo dobrym sposobem by walczyć ze zmianami klimatycznymi. Również 90 procent respondentów opowiedziało się za budową tego typu placówki przyczyni się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie niemalże 90 procent badanych potwierdziło, że doszła do nich informacja o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Przeprowadzone badanie jasno wskazuje na to, że budowę elektrowni jądrowej w Polsce w znacznie większej ilości popierają ludzie młodzi, między 15 a 29 rokiem życia oraz osoby starsze w wieku od 60 do 75 lat. Porównując wyniki z tymi otrzymanymi w latach poprzednich, spadła liczba osób w średnim wieku (między 40 a 49 r.ż.), którzy sprzeciwiają się energii jądrowej w naszym kraju. Natomiast mieszkańcy województw: opolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego częściej wyrażają poparcie dla energetyki jądrowej Polsce.

Energetyka jądrowa

.Były Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii, Józef SOBOLEWSKI na łamach “Wszystko co Najważniejsze” zwraca uwagę, że: “Gdyby Europa całe środki wydane na energetykę odnawialną zainwestowała w zeroemisyjną energetykę jądrową, emisja z elektroenergetyki obniżyłaby się wielokrotnie. Nawet, jeśli zgodnie z ostatnio forsowanymi politycznymi celami Unia zbliży się kiedyś do magicznych 100% źródeł odnawialnych (co dla ekspertów jest nierealne), rujnując przy okazji naszą gospodarkę (w wytwarzaniu energii Unia stanie się niekonkurencyjna do reszty świata, patrz hutnictwo), to nic to nie da, bo reszta świata jak na razie nie bardzo się przejmuje ostrzeżeniami IPCC i chętnie przejmuje gałęzie przemysłu wypychane z Europy. Wymuszone na krajach unijnych cele użycia energii odnawialnej nie mają już nic wspólnego z ochroną klimatu, to czysty biznes”

“Musimy budować dyspozycyjne niezależne od warunków pogodowych źródła energii. Mogą to być źródła oparte o paliwa kopalne, ale mamy też do dyspozycji źródła oparte na technologii jądrowej spełniające dodatkowo warunek zero emisyjności. Mało z tego, są to nie tylko stabilne i niezależne, są bardzo długowieczne i biorąc pod uwagę cały cykl życia oraz sposób funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego także stosunkowo tanie. Mamy w tej chwili całą paletę różnych rozwiązań technologicznych reaktorów opartych na procesie rozszczepienia jądrowego i nieograniczone zasoby paliwa (U i Th zależne wyłącznie od kosztów pozyskania), a w przyszłości niewykluczone, że kontynuację w postaci reaktorów opartych o proces syntezy jądrowej” – pisze Józef SOBOLEWSKI w tekście “Zmiany klimatu są na Ziemi normą, a nie wyjątkiem” [LINK].

Ministerstwo Klimatu i Środowiska/EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 grudnia 2022