Polacy jednym z najbardziej zadowolonych z życia narodów w UE

zadowolenie

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Eurostat zadaje kłam powszechnie znanemu stereotypowi „ciągle niezadowolonego Polaka”. Zgodnie z danymi unijnego urzędu statystycznego z 2022 r., Polska jest w samej czołówce tych państw Unii Europejskiej, której obywatele są najbardziej zadowoleni z ogólnego poziomu życia.

Polska drugim najszczęśliwszym państwem UE

.Polska z wskaźnikiem satysfakcji 7,7 zajmuje ex aequo drugie miejsce wraz z Rumunią i Finlandią. Pierwsze miejsce zajęło społeczeństwo austriackie z wskaźnikiem zadowolenia na poziomie 7,9. Bardzo dobry wynik osiągnęły również Belgia i Holandia uzyskując 7,6 pkt. Najbardziej niekorzystnie swój poziom życia oceniają Bułgarzy, których wynik wyniósł 5,6 pkt. Co ciekawe tuż za tym bałkańskim krajem, na drugim miejscu od końca plasują się Niemcy, którzy zdobyli jedynie 6,5 pkt. Niewiele lepiej od Niemców wypadła Grecja, która osiągnęła 6,7 pkt.

Średnia zadowolenia w Unii Europejskiej

.Wskaźnik średniego zadowolenia w Unii Europejskiej wyniósł 7,1 punktów. Zgodnie ze skalą przyjętą przez analityków z Eurostatu najniższy możliwy wynik odpowiadał 0 punktom (bardzo duże niezadowolenie z życia), a maksymalny 10 (bardzo wysoka satysfakcja z życia). W 18 z 27 krajów UE ogólne zadowolenie z życia zostało ocenione powyżej lub na tym samym poziomie co unijna średnia. W prawie wszystkich państwach Unii Europejskiej, za wyjątkiem Bułgarii, średnia ocena satysfakcji z życia była wyższa niż 6,0 pkt, co oznacza, że większość mieszańców Unii Europejskiej deklarowała raczej zadowolenie niż niezadowolenie.

Na oficjalnej stronie „Eurostatu” zostało podkreślone, iż przy wyliczaniu ogólnego poziomu zadowolenia z życia w badaniu tym zostały uwzględnione takie czynniki jak: poziom wykształcenia, wiek, sytuacja rodzinna, status majątkowy, stan własnych finansów, a także różnorodne indywidualne doświadczenia życiowe, wybory, wartości oraz priorytety.

Polityka gospodarcza, a zadowolenie z życia

.Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość życia jest polityka gospodarcza państwa. Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w tekście „Polska Ład. Wyjdźmy z pułapki mitów” opublikowanym na łamach „Wszystko co Najważniejsze„, twierdzi, że „Polska dzisiaj jest państwem realizującym miks polityk liberalnych i socjalnych. Polityka gospodarcza daleka od skrajności najczęściej okazuje się skuteczna”.

Ekonomista wymienia na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” dziesięć „najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych, które rozpowszechniane w Polsce doprowadzają do wielu patologii społecznych obserwowanych przez lata”. Pośród nich: Mit 1. Nie należy zwiększać nakładów na system opieki zdrowotnej; Mit 2. Bogaci powinni płacić niższe podatki niż biedni; Mit 3. Klasa średnia to górne 10 proc. społeczeństwa; Mit 4. Państwo podnosi podatki klasie średniej, by spłacać dług związany z COVID-19; Mit 5. Reforma podatków uderzy w przedsiębiorczość i firmy; Mit 6. Program odbudowy po pandemii nakierowany jest na redystrybucję, a nie na rozwój; Mit 7. Polska nigdy nie dogoni państw Zachodu; Mit 8. Polska miesza różne modele kapitalizmu; Mit 9. Samozatrudnienie jest najlepszą formułą prowadzenia biznesu; Mit 10. Minister finansów wywołuje inflację”.

.Jak podkreśla Piotr ARAK: „mity powtarzane w przestrzeni publicznej są niebezpieczne, bo zaczynają być postrzegane jako fakty, a czasem też są pielęgnowane niczym nauka. Trzeba jednak odróżnić empirię, wyniki badań i doświadczenia innych krajów od tego, co się komuś wydaje”.

WszystkocoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 stycznia 2024