Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą legalność pobytu ukraińskich uchodźców wojennych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która m.in. przedłuża legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 roku - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która m.in. przedłuża legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 roku – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda przedłuża legalność pobytu ukraińskich uchodźców

.”Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” – podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa ta wynika z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Ustawa zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Ustawa wprowadza także zmiany polegające o wydłużeniu do 28 miesięcy okresu, w którym m.in. obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

A także wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegające na przedłużeniu na 2024 rok okresu obowiązywania preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Państwom opłaca się przyjmować uchodźców

.Znaczenie przesiedleń uchodźców wykracza poza korzyści dla kraju docelowego. W latach 90. ponad pół miliona uchodźców z byłej Jugosławii po krwawej wojnie na Bałkanach, która zakończyła się rozpadem tego kraju, osiedliło się w Niemczech. Uchodźcy ci nie tylko zintegrowali się z niemiecką siłą roboczą, ale także wnieśli po powrocie znaczący wkład w odbudowę swoich krajów po wojnie, rozwijając przemysł eksportowy – piszą na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” Dany Bahar, Chris Parsons i Pierre-Louis Vezina.

“Miliony ukraińskich uchodźców, którzy obecnie szukają schronienia, będą w centrum wielu podobnych wydarzeń w nadchodzących dziesięcioleciach. Wiemy przecież, że uchodźcy są bardziej przedsiębiorczy niż inni imigranci i jako tacy nie tylko tworzą miejsca pracy, ale także zwiększają dynamikę społeczności, które ich goszczą. Jeśli damy im szansę, uchodźcy z Ukrainy – i wszyscy inni uchodźcy – będą aktywami, a nie pasywami. Dlatego też państwa powinny konkurować w przyjmowaniu uchodźców i inwestowaniu w nich”.

Kto przybył do Polski? Struktura społeczna i demograficzna uchodźców z Ukrainy 

.”Z badań nad ukraińską migracją wynika, że do Polski z Ukrainy przyjechała głównie klasa średnia, osoby uważające, że w Polsce można się bezpiecznie schronić przed wojną i jej negatywnymi skutkami – pisze prof. Piotr DŁUGOSZ, Kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze„. 

„Większość badanych respondentów to kobiety (97 proc.), średnia wieku 36 lat. W podziale na grupy wiekowe wygląda to tak: do 24 lat (10 proc.), 25–34 (32 proc.), 35–44 (40 proc.), 45–54 (15 proc.), 55–64 (4 proc.), 65+ (1 proc.). Większość ankietowanych ma wykształcenie wyższe (76 proc.) – w tym wykształcenie magisterskie i wyższe (64 proc.), licencjackie (2 proc.). Około ¾ swój materialny poziom życia na Ukrainie przed wybuchem wojny oceniło jako dobry. W tym 25 proc. miało średnie warunki materialne, a 52 proc. dobre i bardzo dobre. Większość ankietowanych zamieszkiwała przed wojną w mieście (91 proc.). Jeśli chodzi o regiony, z jakich pochodzą badani, to najwięcej jest osób z centralnej Ukrainy (46 proc.), zachodniej (22 proc.), południowej (19 proc.) i wschodniej (13 proc.). Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) nigdy wcześniej nie była w Polsce. Pozostali byli już u nas przed wojną. Krótki pobyt w naszym kraju ma za sobą 43 proc., dłuższy czas przebywało 7 proc., a rok i dłużej mieszkało 2 proc.„.

Prof. Piotr DŁUGOSZ podkreśla, że „uchodźcy mogą się przyczynić do rozwoju naszej gospodarki, ale należy pamiętać o dużej skali zaburzeń psychicznych wywołanych u nich wojenną traumą, pogłębioną rozłąką rodzin i lękiem o bezpieczeństwo bliskich, którzy zostali na Ukrainie. Ukraińscy uchodźcy będą też niestety dużym wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia”.

PAP/ Iga Leszczyńska/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 lutego 2024