Prof. Piotr DŁUGOSZ

Kierownik Katedry Metodologii Badań Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Kolejne stracone pokolenie?
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Kolejne stracone pokolenie?

Pandemia COVID-19 naruszyła dotychczasowy porządek świata i zmieniła funkcjonowanie wielu podsystemów społecznych. Jednym z nich jest subsystem edukacyjny, który musiał się dostosować do nowej sytuacji poprzez bezprecedensową zmianę trybu funkcjonowania polegającą na przejściu szkół na nauczanie zdalne.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Na Wschodzie bez zmian
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Na Wschodzie bez zmian

Casus Janukowycza raczej się na Białorusi nie powtórzy, a zwycięży prawdopodobnie wariant siłowy przy wydatnej pomocy Rosji dla rządów Łukaszenki.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Neurotyczne pokolenie koronawirusa
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Neurotyczne pokolenie koronawirusa

Początek pandemii COVID-19 przyniósł powszechny lęk, zwłaszcza wśród osób starszych, szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. Jednak z czasem okazało się, że pod względem komfortu psychicznego to młodzi okazali się grupą najbardziej wrażliwą.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: W pandemii bardziej zaczęliśmy cenić zdrowie, wolność, pracę i przyjaciół
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

W pandemii bardziej zaczęliśmy cenić zdrowie, wolność, pracę i przyjaciół

Gdy nadszedł czas zarazy dotychczasowe wzorce konsumpcji ulegają dekonstrukcji. Nagle jednostka uświadamia sobie, że nie sposób żyć po staremu. Jednocześnie dochodzi do przemian świadomości. Zdrowie staje się najważniejsze. Aż 67 proc. respondentów zauważyło, że obecnie bardziej im na nim zależy. Wzrosło też znaczenie wolności i swobody (66 proc.). Ponadto nastąpiła waloryzacja pracy (45 proc.), pogody ducha, optymizmu (41 proc.), przyjaciół (40 proc.).