Prof. Piotr DŁUGOSZ

Kierownik Katedry Polityki i Badań Społecznych Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Ukrainki po dwóch latach w Polsce. Najnowsze badania
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Ukrainki po dwóch latach w Polsce. Najnowsze badania

Respondentki poproszone o to, by w pięciostopniowej skali oszacować jakość wskazanych elementów życia w Polsce, najwyżej oceniły stan bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, transport miejski oraz dostęp do edukacji własnej. Na przeciwnym biegunie znalazły się takie kategorie, jak wynagrodzenie za pracę, sytuacja finansowa rodziny oraz opieka zdrowotna

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Прифронтове суспільство та його страхи
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Прифронтове суспільство та його страхи

Прифронтове суспільство вирвано зі свого безпечного кокона безпеки та стабільності. Він нервово чекає подальшого розвитку ситуації у світі та в Україні, побоюючись песимістичних сценаріїв, – пише проф. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Прифронтовое общество и его страхи
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Прифронтовое общество и его страхи

Прифронтовое общество вырвано из безопасного кокона безопасности и стабильности. Он нервно ждет дальнейшего развития ситуации в мире и Украине, опасаясь пессимистических сценариев, – пишет проф. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Społeczeństwo przyfrontowe i jego strachy
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Społeczeństwo przyfrontowe i jego strachy

Społeczeństwo przyfrontowe zostało wyciągnięte z bezpiecznego kokonu bezpieczeństwa i stabilizacji. Nerwowo oczekuje dalszego rozwoju sytuacji na świecie i na Ukrainie, obawiając się pesymistycznych scenariuszy.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Kolejne stracone pokolenie?
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Kolejne stracone pokolenie?

Pandemia COVID-19 naruszyła dotychczasowy porządek świata i zmieniła funkcjonowanie wielu podsystemów społecznych. Jednym z nich jest subsystem edukacyjny, który musiał się dostosować do nowej sytuacji poprzez bezprecedensową zmianę trybu funkcjonowania polegającą na przejściu szkół na nauczanie zdalne.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Na Wschodzie bez zmian
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Na Wschodzie bez zmian

Casus Janukowycza raczej się na Białorusi nie powtórzy, a zwycięży prawdopodobnie wariant siłowy przy wydatnej pomocy Rosji dla rządów Łukaszenki.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: Neurotyczne pokolenie koronawirusa
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

Neurotyczne pokolenie koronawirusa

Początek pandemii COVID-19 przyniósł powszechny lęk, zwłaszcza wśród osób starszych, szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. Jednak z czasem okazało się, że pod względem komfortu psychicznego to młodzi okazali się grupą najbardziej wrażliwą.

Prof. Piotr DŁUGOSZ: W pandemii bardziej zaczęliśmy cenić zdrowie, wolność, pracę i przyjaciół
Prof. Piotr DŁUGOSZ

Prof. Piotr DŁUGOSZ

W pandemii bardziej zaczęliśmy cenić zdrowie, wolność, pracę i przyjaciół

Gdy nadszedł czas zarazy dotychczasowe wzorce konsumpcji ulegają dekonstrukcji. Nagle jednostka uświadamia sobie, że nie sposób żyć po staremu. Jednocześnie dochodzi do przemian świadomości. Zdrowie staje się najważniejsze. Aż 67 proc. respondentów zauważyło, że obecnie bardziej im na nim zależy. Wzrosło też znaczenie wolności i swobody (66 proc.). Ponadto nastąpiła waloryzacja pracy (45 proc.), pogody ducha, optymizmu (41 proc.), przyjaciół (40 proc.).