Prof. Jerzy Małachowski szefem NCBR

Jerzy Małachowski

Jerzy Małachowski został 7 czerwca powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przez ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Prof. Jerzy Małachowski szefem NCBR

.Do tej pory – od 7 marca 2024 r. – prof. Małachowski sprawował funkcję pełniącego obowiązki dyrektora NCBR. Jak poinformowało 7 czerwca NCBR, powołanie prof. Jerzego Małachowskiego na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wynikiem konkursu, który przeprowadziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dariusz Wieczorek pogratulował wygrania konkursu profesorowi oraz powiedział, że „jego doświadczenie oraz dotychczasowa bogata kariera naukowa pomogą w podjęciu wyzwań, przed jakimi stoi instytucja” – podano w komunikacie. „Przede mną cztery lata intensywnej kadencji, w czasie której chcę uczynić NCBR organizacją nowoczesną, transparentną i skuteczną. Moimi priorytetami są uporządkowanie oraz usprawnienie procesów oraz zbliżenie świata nauki do biznesu” – zapowiedział cytowany w komunikacie prof. Małachowski.

Specjalista od inżynierii biomedycznej

.Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2019 roku. Specjalizuje się w takich obszarach, jak metody komputerowe mechaniki, inżynieria biomedyczna, inżynieria obliczeniowa.

Za swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 2011 otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. Od 2016 r. do chwili obecnej jest dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. NCBR zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2024 r. wróciło pod nadzór ministra nauki. Wcześniej nadzór nad instytucją sprawował minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Europejskie programy badawcze

.Na temat europejskich projektów badawczych a także tego które nauki cieszą się największym dofinansowaniem ze strony Unii na łamach „Wszystko co Najważniejsze” pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK w tekście „Badania naukowe zmieniają nasz świat„.

„Jakkolwiek ostatecznym celem nauk o życiu jest wydłużenie ludzkiego życia i podniesienie jego jakości, główny wysiłek badawczy koncentruje się obecnie na zrozumieniu podstawowych mechanizmów działania organizmów na poziomie komórkowym i na sposobach sterowania tymi mechanizmami”

„Nie jest więc przypadkiem, że najwięcej badań finansowanych przez ERC dotyczy takich dyscyplin, jak: biologia komórki, genetyka, neuronauka i biologia molekularna, a same tematy badań koncentrują się wokół różnicowania komórek, czyli zamiany jednego rodzaju komórek w inne; dotyczy to szczególnie komórek macierzystych. Warto jednak pamiętać, że znaczące już osiągnięcia w tym obszarze badań tylko w bardzo niewielkim stopniu przekładają się, na razie, na zastosowania kliniczne”.

”Inne gorące tematy to sterowanie genami, zwane też sterowaniem ekspresją genów, epigenetyka, czyli w uproszczeniu różnicowanie komórek o tym samym genotypie, a także procesy przekazywania informacji między komórkami. Postęp we wszystkich tych badaniach daje nadzieję na bardziej skuteczną walkę z chorobami nowotworowymi i neurodegeneracyjnymi” – pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK.

Reaktory termojądrowe

.Na temat odnawialnych źródeł energii i fuzji termojądrowych na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Michał KLEIBER w tekście “Kontrolowana synteza termojądrowa ważnym elementem energetyki przyszłości“.

“Poprawa tej sytuacji wymaga zasadniczych zmian w energetyce, transporcie i wielu innych obszarach życia, a kluczową postulowaną zmianą jest oczywiście stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. Dzisiejsze alternatywy dla węgla, gazu i ropy są jednak dalekie od satysfakcjonujących – źródła odnawialne wykorzystujące słońce, wiatr i przepływy wody są niestabilne i generują ciągle relatywnie małą część potrzebnej energii. Za dobrą alternatywę uważana jest powszechnie energetyka jądrowa, ale i ona w dotychczas stosowanej tradycyjnej wersji ma swoje istotne wady. Bazuje ona na reakcji rozczepienia jąder atomów w procesie ich zderzania, wymagającym bardzo skrupulatnej kontroli i użycia pierwiastków ciężkich, których atomy po rozpadzie wytwarzają radioaktywne śmieci. W dodatku dostępność potrzebnych w tym procesie pierwiastków staje się w dzisiejszym świecie coraz bardziej problematyczna”.

.“Efektem tej sytuacji jest rosnące zainteresowanie innym sposobem wykorzystania jądrowej generacji energii, zwanym fuzją termojądrową lub kontrolowaną syntezą termojądrową. Terminy te oznaczają odtworzenie w kontrolowanych warunkach procesów zachodzących w jądrze Słońca” – pisze prof. Michał KLEIBER.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 8 czerwca 2024
Fot. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.