Rocznice Najważniejsze. 28 lutego

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 28 lutego?

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 28 lutego?

Piękno historii

.Historia jest niewyczerpanym źródłem informacji. Jej znajomość pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. To nie tylko opis minionych zdarzeń, ale przede wszystkim opowieść o przeszłości kształtująca pamięć i tożsamość – potężne narzędzie społecznej kontroli, a zarazem skuteczna tarcza przed manipulacją.

W realiach państwa demokratycznego, gdzie o kondycji wspólnoty politycznej współdecydują obywatele, ich znajomość historii jest wyjątkowo ważna. W Europie Środkowo-Wschodniej – regionie przez dekady skazanym na zmienność i tymczasowość, nad którym rozpościera się cień agresywnego imperializmu – rozumienie przeszłości jest jednym z fundamentów dalszej egzystencji. W świecie błyskawicznych przemian i nowych technologii, kiedy coraz śmielej rozmawiamy o podboju kosmosu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu myślenia, historia nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – wskazuje wypróbowane ścieżki, którymi możemy podążać, a także te, których powinniśmy unikać na dalszej drodze do rozwoju i nowoczesności. Jednocześnie historia nie rości sobie prawa do miana wyroczni. Nie oferuje gotowych rozwiązań współczesnych dylematów, ale uczy stawiać właściwe pytania.

Poprzez cykl „Rocznice Najważniejsze” pragniemy w sposób symboliczny kultywować pamięć o postaciach i wydarzeniach istotnych dla polskiej oraz europejskiej tożsamości. Chcemy również zaciekawić i zaskoczyć, a przy tym zachęcić Czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy na poruszane przez nas tematy.

Rocznice Najważniejsze: 28 lutego

.Co wydarzyło się w dziejach Polski i świata dnia 28 lutego? Przedstawiamy wybór „Rocznic Najważniejszych”:

380 r.

Cesarz Teodozjusz I Wielki, oficjalnie razem z współpanującymi Gracjanem i Walentynianem II, wydał edykt tesaloński, na mocy którego chrześcijaństwo (nicejskie wyznanie wiary) stało się de facto religią państwową Cesarstwa Rzymskiego. Edykt potępiał te odłamy religii chrześcijańskiej, które były niezgodne z postanowieniami Soboru w Nicei z 325 r., np. arianizm (nieuznający Trójcy Świętej), wobec czego herezja była odtąd przestępstwem ściganym przez państwo. Dalsze rządy Teodozjusza I (od 392 r. samodzielne) przyczyniły się do ugruntowania i umocnienia pozycji chrześcijaństwa nicejskiego jako najważniejszej religii w imperium.

1533 r.

Urodził się Michel de Montaigne, francuski pisarz, filozof i humanista, jeden z głównych przedstawicieli renesansu we Francji. W 1580 r. Montaigne opublikował swoje najważniejsze dzieło – „Essais” (pol. „Próby”), będące zbiorem ponad 100 tekstów jego autorstwa. Współcześnie myśliciel uchodzi za twórcę eseju jako nowej formy literackiej.

1812 r.

Zmarł Hugo Kołłątaj, polski duchowny katolicki, publicysta polityczny, historyk, satyryk, poeta, wybitny reformator, współtwórca Konstytucji 3 maja, jeden z najważniejszych myślicieli Rzeczypospolitej doby Oświecenia. W latach 1782–1786 sprawował urząd rektora Szkoły Głównej Koronnej (ówczesna nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego), przeprowadzając jej gruntowną reformę. Podczas Sejmu Wielkiego (1788-1792) zgromadził wokół siebie grono znakomitych intelektualistów, dążące do opracowania i wprowadzenia w życie reform Rzeczypospolitej (tzw. kuźnica Kołłątajowska). W swych licznych utworach publicystycznych postulował zniesienie liberum veto, wprowadzenie dziedziczności tronu, zmianę pańszczyzny na uczynszowienie stanu chłopskiego, nadanie szerszych praw mieszczanom, a także wiele innych rozwiązań kluczowych dla uzdrowienia ustroju państwa. W jego życiorysie nie brak epizodów kontrowersyjnych. To on nakłaniał Stanisława Augusta Poniatowskiego, by ten możliwie szybko przystąpił do konfederacji targowickiej. Sam również chciał do niej dołączyć, lecz po wnikliwej obserwacji społecznych nastrojów, wybrał ucieczkę z Warszawy. W 1794 r. wziął jednak udział w insurekcji kościuszkowskiej – wchodził w skład Rady Najwyższej Narodowej, w ramach której kierował Wydziałem Skarbu. Jego poglądy uległy wówczas wyraźnej radykalizacji. Zmarł w 1812 r. przebywając w granicach Księstwa Warszawskiego.

1854 r.

Założono amerykańską Partię Republikańską. Jej korzenie sięgają czasów jeszcze sprzed wybuchu wojny secesyjnej. Do lat 50. XIX wieku głównymi aktorami na amerykańskiej scenie politycznej były Partia Demokratyczna i Partia Wigów. Wówczas w pierwszej doszło do rozłamu, druga natomiast całkowicie się rozpadła i zanikła. Bezpośrednim powodem powstania nowej siły politycznej – Partii Republikańskiej – był spór wokół Ustawy o Kansas i Nebrasce z 1854 r., zgodnie z którą mieszkańcy tych dwóch stanów mieli samodzielnie zdecydować, czy są za legalizacją niewolnictwa na terytorium własnego stanu, czy też nie. Było to jawne złamanie postanowień układu z 1820 r., kiedy podjęto decyzję o zakazaniu niewolnictwa na tych terytoriach. Ustawa o Kansas i Nebrasce doprowadziła do konsolidacji środowisk abolicjonistów. W wyniku toczących się w tym gronie rozmów, powstała Partia Republikańska. U progu lat 60. XIX w. Republikanie byli już reprezentantami jednej z czołowych sił politycznych w kraju, a po wojnie secesyjnej (1861-1865) dodatkowo umocnili swoją pozycję. Od tamtego momentu Partia Republikańska pozostaje jedną z dwóch najważniejszych sił politycznych w USA.

1869 r.

Zmarł Alphonse de Lamartine, francuski pisarz i polityk, tradycyjnie uważany za pierwszego twórcę francuskiego romantyzmu. Był jednym z przywódców rewolucji lutowej we Francji w 1848 r. Był również orędownikiem idei demokratycznych i pacyfistycznych. Postulował także zniesienie niewolnictwa. W wyborach prezydenckich 1848 roku stanął naprzeciw Ludwika Napoleona (finalnie wycofał swą kandydaturę). Był autorem licznych dzieł literackich: wierszy, powieści, dramatów, książek podróżniczych i historycznych oraz wspomnień.

2013 r.

Benedykt XVI zrezygnował z piastowania funkcji głowy Kościoła katolickiego. Była to pierwsza tego typu dobrowolna decyzja urzędującego papieża od 1294 r., kiedy z tronu Piotrowego z własnej woli zrezygnował Celestyn V. Papież Benedykt XVI jako powód swojej decyzji podał brak sił, wynikający z pogarszającej się kondycji zdrowotnej. Do śmierci w grudniu 2022 r. zachował tytuł papieża emerytowanego.

Patryk Palka/WszystkoCoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 28 lutego 2024