Prof. Krystyna CHAŁAS: Człowiek jest zawsze celem, nigdy środkiem
Prof. Krystyna CHAŁAS

Prof. Krystyna CHAŁAS

Człowiek jest zawsze celem, nigdy środkiem

Godność osobowa przysługuje każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, wykonywanego zawodu, przynależności narodowej i religijnej. Jest ona dana człowiekowi i nie można jej stracić.