Sławomir STRUGAREK: Prace nad echolokacją. Polscy naukowcy ułatwiają życie niewidomym i słabowidzącym
Sławomir STRUGAREK

Sławomir STRUGAREK

Prace nad echolokacją.
Polscy naukowcy ułatwiają życie niewidomym i słabowidzącym

Projekt gier, które mają służyć przede wszystkim milionom ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku, będzie kolejną próbą wypracowania metod treningu umiejętności, które są w znacznej mierze podświadome i działają jak słuch muzyczny. Wiele osób, szczególnie widzących, nie zdaje sobie sprawy, że umiejętność tę posiada – wystarczy krótki trening, by odblokować potencjał tkwiący w echolokacji.

Jakub KACZMARSKI, Michał BORYSIEWICZ: Elektronika elastyczna. Przyszłość m.in. diagnostyki medycznej
Jakub KACZMARSKIMichał A. BORYSIEWICZ

Jakub KACZMARSKI
Michał A. BORYSIEWICZ

Elektronika elastyczna.
Przyszłość m.in. diagnostyki medycznej

Kiedy myślimy o urządzeniach elektronicznych, nie kojarzymy ich z możliwością wyginania czy rolowania, ale to się może wkrótce zmienić. Polscy badacze są w awangardzie opracowywania technologii dla elektroniki elastycznej, istotnej szczególnie do zastosowań w medycynie, w diagnostyce.

Prof. Wojciech WITKIEWICZ: #Curie2017 Między fizyką i techniką a medycyną i etyką. O potrzebie międzydyscyplinarnej, zintegrowanej współpracy
Prof. Wojciech WITKIEWICZ

Prof. Wojciech WITKIEWICZ

#Curie2017
Między fizyką i techniką a medycyną i etyką. O potrzebie międzydyscyplinarnej, zintegrowanej współpracy

Wyrastałem w pokoleniu zaciekawionym technologią, dumnym z jej rozwoju i przekonanym o celowości postępu technologicznego. W czasach, gdy nie było czasopism open-access, listy filadelfijskiej czy indeksu Hirscha, a jedynym celem przyświecającym odkryciom było rzetelne poszukiwanie prawdy. Dążenie do prawdy, pasja i oddanie, jakie przyświecały wtedy ludziom nauki, były powodem tego, że profesor wyższej uczelni razem z lekarzem zajmowali pierwszą lokatę w rankingach zawodów prestiżowych, jako zawody zaufania publicznego.

Piotr DARDZIŃSKI: Proinnowacyjny ekosystem. Druga ustawa o innowacyjności wchodzi w życie
Piotr DARDZIŃSKI

Piotr DARDZIŃSKI

Proinnowacyjny ekosystem.
Druga ustawa o innowacyjności wchodzi w życie

Dalszy rozwój technologii stawia nas przed wyzwaniami, które będą wymagały całkiem nowego podejścia na płaszczyźnie polityki publicznej, metod zarządzania firmami, systemów edukacyjnych itp. Swego rodzaju paradoksem jest fakt, że do udźwignięcia konsekwencji innowacji potrzebujemy jeszcze więcej innowacji. Ale to nie ilość innowacji rozwiąże problemy naszego świata. Zrobić mogą to jedynie ludzie, którzy w sposób odpowiedzialny będą się nimi posługiwali.

Piotr DARDZIŃSKI: Cadres du futur. Programme de doctorats appliqués
Piotr DARDZIŃSKI

Piotr DARDZIŃSKI

Cadres du futur.
Programme de doctorats appliqués

Nous avons inauguré le programme „Cadres du futur” le 10 novembre 2017, la veille de la Fête de l’Indépendance. La date n’a pas été choisie par hasard. Nous voulions rappeler que la force d’une communauté provient de gens bien préparés et de cadres très motivées pour le travail, possédant un excellent niveau d’éducation.

Prof. Piotr STEPNOWSKI: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Najważniejsza będzie doskonałość naukowa
Prof. Piotr STEPNOWSKI

Prof. Piotr STEPNOWSKI

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Najważniejsza będzie doskonałość naukowa

Odsunięcie ustawy w czasie, głęboka ingerencja w jej treść czy wręcz zatrzymanie nad nią prac będzie miało fatalne skutki na wielu płaszczyznach. Pogrzebana zostałaby szansa na faktyczną reformę. Nie wierzę też, aby przy kolejnych pomysłach ktokolwiek w najbliższym czasie zyskał takie entuzjastyczne zaangażowanie środowiska akademickiego, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach. Nie zmarnujmy tego!

Jarosław GOWIN: The Civilisational Leap Will Come From the Development of Science and Research
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

The Civilisational Leap Will Come From the Development of Science and Research

Successful countries not only attract foreign investors but also know how to build up their economy based off of their own capital, develop technologies and products, as well as support local businesses – particularly SMEs. All this obviously should be based on stable and clear market rules and on reasonable state support.

Prof. Maciej CHOROWSKI: Polska hubem innowacyjnym  dla naukowców z ościennych krajów?
Prof. Maciej CHOROWSKI

Prof. Maciej CHOROWSKI

Polska hubem innowacyjnym dla naukowców z ościennych krajów?

Wśród około miliona Ukraińców, którzy osiedlili się na dłużej lub krócej w Polsce, około 30% stanowią osoby z wyższym wykształceniem. To oni i im podobni powinni zapragnąć przejść do świata nowych technologii i zrealizować swój „polski sen”. Czy tak się stanie, zależy od nas, wiary młodych Polaków w możliwość osiągnięcia sukcesu w Polsce oraz atrakcyjności polskiej kultury. I znacznie mniej od systemu zachęt przez dotacje udzielane start-upom oraz wszechobecnej proinnowacyjnej retoryki.

Jarosław GOWIN: Zamiast mówić o innowacyjności – wspieramy ją i kreujemy  
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Zamiast mówić o innowacyjności – wspieramy ją i kreujemy  

Bez innowacyjnej gospodarki, bez nauki i badań na światowym poziomie, bez współpracy świata biznesowego i akademickiego – nie ma mowy o sukcesie planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju naszego kraju. Nie ma mowy o pomyślnej dla Polski i Polaków przyszłości. 

Piotr DARDZIŃSKI: Kadry przyszłości. Program doktoratów wdrożeniowych
Piotr DARDZIŃSKI

Piotr DARDZIŃSKI

Kadry przyszłości.
Program doktoratów wdrożeniowych

Program „Kadry Przyszłości” zainaugurowaliśmy 10 listopada 2017 r., w przeddzień Święta Niepodległości. To nie jest przypadkowa data. Chcemy podkreślić, jak wielką rolę w budowaniu siły wspólnoty mają dobrze przygotowani ludzie i jak bardzo potrzebujemy świetnie wykształconych i zmotywowanych do pracy kadr.

Prof. Paul REUSS: Maria Curie-Skłodowska. Pionierka nowego wieku i nowej nauki
Prof. Paul REUSS

Prof. Paul REUSS

Maria Curie-Skłodowska.
Pionierka nowego wieku i nowej nauki

Dwudziestowieczna nauka została zdominowana przez dwie wielkie teorie: teorię względności i fizykę kwantową. Od kilkudziesięciu już lat wielu specjalistów poszukuje tej jednej teorii, która harmonijnie połączyłaby je obie, ale jak dotąd bez większych sukcesów. Czekamy, chyląc czoło nad dokonaniami niezwykłej Polki, na kolejną Marię Curie-Skłodowską.

Jarosław GOWIN: Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku

Sukces odnoszą kraje, które nie tylko przyciągają zagraniczne inwestycje, ale potrafią też budować swą gospodarkę w oparciu o własny kapitał, rozwijać swoje technologie i produkty oraz wspierać rodzime przedsiębiorstwa – szczególnie małe i średnie. A wszystko to oczywiście w ramach stabilnych i przejrzystych reguł rynkowych oraz przy sensownym wsparciu ze strony państwa.

Prof. Michał KLEIBER: Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne

Maria Skłodowska-Curie to osoba z różnych względów, także z powodu charakteru osobistego, zupełnie wyjątkowa. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest ona jednym z ważnych filarów europejskiej przeszłości, o których trzeba dzisiaj głośno mówić. Bo Europa jest dzisiaj tym, czym została przez lata ukształtowana osobowościami takich właśnie osób.

Prof. Leszek PACHOLSKI: Po Narodowym Kongresie Nauki
Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Po Narodowym Kongresie Nauki

Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym jest ważnym krokiem we właściwym kierunku. I od razu dodam, że przedstawione propozycje są za mało radykalne – pisze prof Leszek PACHOLSKI.

Nick BOSTROM: Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia
Nick BOSTROM

Nick BOSTROM

Superinteligencja.
Scenariusze, strategie, zagrożenia

Ludzki mózg to dzieło idealne, najdoskonalszy twór w przyrodzie. Jego dominacją zachwiał komputer Deep Blue, który w 1997 roku pokonał w szachy mistrza świata, Garriego Kasparowa. Od tego czasu sztuczna inteligencja jest na ścieżce intensywnego rozwoju. Czy dominacja superinteligencji nad człowiekiem jest realną perspektywą naszej przyszłości? Czy ta przewaga skończy się kresem naszego gatunku?