Maria WANKE-JERIE, Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA: "Prawda niepoprawna politycznie. O kobietach w naukach ścisłych"
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKAMaria WANKE-JERIE

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA
Maria WANKE-JERIE

"Prawda niepoprawna politycznie. O kobietach w naukach ścisłych"

Wybitne, spektakularne sukcesy w nauce osiągają w większości mężczyźni — to teza nie do zakwestionowania. Zasadne wydaje się więc pytanie, czy wynika to z uwarunkowań o charakterze społeczno-kulturowym, z zaangażowania kobiet w życie rodzinne i wychowywanie dzieci, czy też — być może — przyczyna tkwi gdzieś głębiej. W tym, że gremia oceniające zdominowane są przez mężczyzn? A może ich werdykty są merytorycznie uzasadnione?

Sylwia BORSKA: "Tajemnice płci"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Tajemnice płci"

Zagadnienia związane z płcią wydają się niektórym banalne, a wszelkie nietypowe zjawiska są często odrzucane jako tzw. „temat tabu”. Tymczasem większość z nas ma bardzo mgliste pojęcie o tym, jak skomplikowanym, wielopoziomowym i nieodwracalnym procesem jest determinacja płci u ludzi. Dlatego warto uchylić rąbka fascynującej tajemnicy naszej płciowości.