Wydanie 488 Wszystko co Najważniejsze
Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydanie 488 Wszystko co Najważniejsze

W najnowszym wydaniu tygodnika „Wszystko co Najważniejsze” postanowiliśmy się skupić na przyszłości rolnictwa. Dlaczego? Trudno znaleźć temat, od którego zależy więcej a który tak często jest pomijany.

Popołudniowe Espresso: Polska otrzyma 40 mln euro wsparcia dla rolników
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Polska otrzyma 40 mln euro wsparcia dla rolników

Państwa członkowskie zaakceptowały propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą pakietu wsparcia dla rolników z Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Węgier w wysokości 100 milionów euro. Polska otrzyma dokładnie  39,33  mln euro. 

Prof. Maria HALAMSKA: Niektórzy twierdzą, że mieszkańcy wsi żywią się gorzej niż mieszkańcy miast
Prof. Maria HALAMSKA

Prof. Maria HALAMSKA

Niektórzy twierdzą, że mieszkańcy wsi żywią się gorzej niż mieszkańcy miast

Tylko co trzecia rodzina wiejska posiadająca gospodarstwo rolne utrzymuje się głównie z rolnictwa; są to przede wszystkim rodziny posiadające większe gospodarstwa – o przeciętnym obszarze ok. 20 ha. Jeśliby założyć, że podstawą utrzymania rodziny może być gospodarstwo rolne powyżej 15 ha, to wyłącznie z rolnictwa mogłoby utrzymać się tylko ok. 200 tys. rodzin wiejskich.