Rafał TRZASKOWSKI: "NETMundial. Gra o przyszłość świata 2.0"
Rafał TRZASKOWSKI

Rafał TRZASKOWSKI

"NETMundial. Gra o przyszłość świata 2.0"

To, w jaką stronę pójdzie społeczność światowa, ma kluczowe znaczenie. Model wielostronny, wspierający przejrzystość, prawa obywatelskie i uwzględniający punkty widzenia wielu interesariuszy, wymaga usprawnień po to, by był efektywny.