Maciej ZAKRZEWSKI: Rewolucja konserwatywna – przypadek polski
Maciej ZAKRZEWSKI

Maciej ZAKRZEWSKI

Maciej ZAKRZEWSKI: Rewolucja konserwatywna – przypadek polski

Konserwatywni mocarstwowcy skupieni wokół Jerzego Giedorycia nadając swojemu pismu tytuł „Bunt Młodych” nie tylko prowokowali, ale także byli głosem pokolenia. W ich przypadku rewolta przeciw „starszym” była najbardziej radykalna, gdyż podnosiła postulat odejścia od „polityki frazesów” i budowania realnej podmiotowości. Idea czystej „racji stanu” na Wisłą zawsze budziła niesmak wśród prawicowych czy lewicowych ideologów; zawsze wywoływała opór zbiurokratyzowanej władzy.

Victor DELAGE: Europa skręca w prawo
Victor DELAGE

Victor DELAGE

Victor DELAGE: Europa skręca w prawo

Rośnie liczba młodych Europejczyków, którzy określają swoje poglądy jako prawicowe. Najnowsze badanie pokazuje również porażkę lewicy.

Chantal DELSOL: Rewolucja konserwatywna przechodzi przez Europę
Prof. Chantal DELSOL

Prof. Chantal DELSOL

Chantal DELSOL: Rewolucja konserwatywna przechodzi przez Europę

Rewolucja konserwatywna jest reakcją na obrzydzenie współczesną ewolucją w stronę kapitalizmu i materializmu. Jest nurtem tych, którzy myślą, że proces modernizacji zagraża podstawowym wartościom i zasadom – pisze Chantal DELSOL