Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Rok 2022 początkiem kształtowania nowego ładu świata
Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Rok 2022 początkiem kształtowania nowego ładu świata

Pytania o przyszłość nigdy nie należały do pytań łatwych, a dziś należą do pytań najtrudniejszych. Zarówno badania naukowe, jak i rzeczywistość dowodzą bowiem, że wiek XXI jest i pozostanie wiekiem narastania powszechnej niepewności i globalnego ryzyka, o czym już dziś przekonuje m.in. globalny indeks niepewności (World Uncertainty Index).

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Optymizm mimo wszystko. Polska gospodarka AD 2022
Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA

Optymizm mimo wszystko.
Polska gospodarka AD 2022

Wiele wskazuje na to, że inflacja powoli, głównie w drugiej połowie 2022 roku, będzie się zmniejszać. Nie wróci jednak do celu inflacyjnego NBP i sięgać będzie 7 proc.