Popołudniowe Espresso: 250. rocznica I rozbioru Polski
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

250. rocznica I rozbioru Polski

5 sierpnia mija 250 lat od wejścia w życie układu ustalającego warunki I rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Prof. Lucjan PIELA: Umysły filozofów i dobroć Carycy
Prof. Lucjan PIELA

Prof. Lucjan PIELA

Umysły filozofów i dobroć Carycy

Przybyli w imieniu innych sławni obrońcy ludu i wolności Diderot i Grimm. “Zachwycona” ich rozumem carowa rozprawiała z nimi o prawie narodów, …filozofii…i, o dobru ludzkości; nawzajem zachwycała ich mądrością, ludzkością.