Monika KOMANIECKA-ŁYP: Obserwacja w służbie SB
Monika KOMANIECKA-ŁYP

Monika KOMANIECKA-ŁYP

Obserwacja w służbie SB

W okresie PRL Służba Bezpieczeństwa inwigilowała swoich obywateli i cudzoziemców pod pozorem prowadzenia przez nich „działalności antypaństwowej i antysystemowej” – pyta Monika Komaniecka-Łyp

Piotr WROŃSKI: Czas nielegałów. Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów
Piotr WROŃSKI

Piotr WROŃSKI

Czas nielegałów.
Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów

Rosjanie wiedzieli, że nie potrzebują informacji wywiadowczych sensu stricto. Potrzebują agentów wpływu. Agent wpływu to funkcja, której podstawowym celem nie jest zdobycie informacji, ale realizacja przedsięwzięć, które wspomagają, a czasem nawet umożliwiają konkretną politykę państwa. Może nim być zarówno nielegał, jak i zwerbowane źródło.