Roland MASZKA: "Nauczyciel jest nauczycielem dopóty, dopóki zostaje mistrzem"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Nauczyciel jest nauczycielem dopóty, dopóki zostaje mistrzem"

Piękno edukacji wyraża się również w tym, że stare spotyka się z nowym, to co tradycyjne z tym co nowoczesne. I dopóki między tymi dwiema wartościami panować będzie równowaga, „stary” nauczyciel nie będzie musiał udowadniać sobie i innym nieustannymi szkoleniami i formami doskonalenia, że nadąża… Jestem zwolennikiem równowagi i umiaru.