Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (21).  Symfonia z Nowego Świata"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (21). Symfonia z Nowego Świata"

W trakcie wieloletniej pracy kompozytorskiej wypracował własny styl, który wprawdzie mógł ulegać zmianom i dostosowywać się do nowych podniet i wpływów, jednak owe przypadkowe modyfikacje nie mogły zmienić jego podstawowej istoty.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (16). O 39 Symfonii g-moll Józefa Haydna"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (16). O 39 Symfonii g-moll Józefa Haydna"

Orkiestra w wieku XVIII przeszła olbrzymią ewolucję. Skomplikowany proces przekształcenia jej z orkiestry barokowej w orkiestrę klasyczną, a potem symfoniczną, dokonał się właśnie wtedy. Osiągnięcia wielu szkół i kompozytorów tamtej epoki, zwłaszcza szkoły mannheimskiej, zmieniły oblicze orkiestry, jej brzmienie, jej fakturę, jej możliwości.