Br. ALOIS z TAIZÉ: Miłość do Polski jest częścią dziedzictwa, jakie zostawił nam brat Roger
Br. ALOIS z Taizé

Br. ALOIS z Taizé

Miłość do Polski jest częścią dziedzictwa, jakie zostawił nam brat Roger

„Z Polski przyjdzie wiosna Kościoła” – powiedział br. Roger w Niemczech krótko przed wyborem papieża Jana Pawła II. Brat Roger rozumiał, że z wiary Polacy czerpią odwagę, która pozwala im na takie inicjatywy jak list biskupów, inicjatywy, które wnoszą wkład w budowanie pokoju w Europie.

Frère ALOIS, Communauté de Taizé: Amour du Frère Roger pour la Pologne
Br. ALOIS z Taizé

Br. ALOIS z Taizé

Amour du Frère Roger pour la Pologne

Pour nous les frères, pour moi en particulier, l’amour pour la Pologne fait partie de l’héritage de frère Roger. Nous continuons à nous appuyer sur la foi et sur la prière de tant de Polonais. Et je voudrais dire combien il est essentiel que le trésor de foi de ce peuple reste vivant. Cela nécessite sûrement des «aggiornamentos», comme disait le saint pape Jean XXIII, des adaptations, pour que les jeunes générations découvrent comment vivre la foi de toujours dans un monde qui change. J’ai confiance que les Polonais trouveront ce chemin.

Brother ALOIS, Taizé Community: Brother Roger’s Love for Poland
Br. ALOIS z Taizé

Br. ALOIS z Taizé

Brother Roger’s Love for Poland

For us brothers, and for me in particular, love for Poland is part of Brother Roger’s legacy. We continue to rely on the faith and prayers of so many Poles. And I want to say how important it is for the treasure of faith of this people to remain alive. This certainly requires “aggiornamentos,” as Saint Pope John XXIII put it, adaptations, so that the younger generations can discover how to live the faith of all time in a changing world. I am confident that the Poles will find that path.

Maria WANKE-JERIE: Wspólnota Taizé. Tam, gdzie spełniają się marzenia o idealnym świecie
Maria WANKE-JERIE

Maria WANKE-JERIE

Wspólnota Taizé.
Tam, gdzie spełniają się marzenia o idealnym świecie

Taizé ma ogromną siłę przyciągania młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tu już od końca lat pięćdziesiątych na tydzień lub co najmniej kilka dni. Biorą udział w spotkaniach, zwanych wprowadzeniem biblijnym, niektórzy mogą pomagać w pracach praktyktycznych lub wybrać grupę chóru czy ciszy. Uczestniczą w modlitwach, spotkaniach w tzw. małych grupach i warsztatach tematycznych.

Orsi HARDI: Refugees in Taizé. To restore human dignity
Orsi HARDI

Orsi HARDI

Refugees in Taizé.
To restore human dignity

We were speechless when we saw the flow of refugees in the streets and squares of Budapest.
Families with children, women and men of all generations were stranded in Hungary, in the ‘Keleti’ railway station. We couldn’t sit still and watch.