Tomasz ORŁOWSKI: "Do przyjaciół Polski we Francji"
Tomasz ORŁOWSKI

Tomasz ORŁOWSKI

"Do przyjaciół Polski we Francji"

Obchody 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce są przede wszystkim Świętem Wolności, wolności, która zakiełkowała w Polsce, a której wówczas dopingował cały wolny świat. Dla upamiętnienia tego wydarzenia z inicjatywy Ambasady RP we Francji oraz Instytutu Polskiego w Paryżu powstał rocznicowy spot.

Tomasz ORŁOWSKI: "Magiczne słowo dialog"
Tomasz ORŁOWSKI

Tomasz ORŁOWSKI

"Magiczne słowo dialog"

“Chcę głosić zwycięstwo dialogu nad zacietrzewieniem i głuchotą na argumenty innych. Bo jak mówi francuski pisarz, ksiądz salezjanin Jean-Marie Petitclerc, najtrudniejsze w sztuce dialogu nie jest mówić, lecz nauczyć się słuchać. A czy my naprawdę umiemy i chcemy słuchać?”