Tomasz RYCHARSKI: Bylejakość Internetu
Tomasz RYCHARSKI

Tomasz RYCHARSKI

Bylejakość Internetu

Nie tylko my mówimy językiem, lecz także język mówi nami. W jakimś stopniu jesteśmy jego produktem: wytworem obecnego w nim systemu stereotypów, produktem ujęć rzeczywistości, wreszcie efektem sformułowanego w nim prawa. Jest on jednym z czynników decydujących o naszej tożsamości i zarazem zupełnie realną siłą, którą można z powodzeniem wykorzystywać do kształtowania rzeczywistości społecznej i postaw członków społeczności.