Prof. Tashi RABGEY: Atak na autorytet. Dalajlama, którego nie znaliście
Prof. Tashi RABGEY

Prof. Tashi RABGEY

Atak na autorytet.
Dalajlama, którego nie znaliście

Celem tego wiralowego filmu było zniszczenie wizerunku osoby, którą przywódcy Chin od dawna publicznie lżą, po cichu się jej obawiając. Odkąd w 1959 r. ogłoszono, że rząd tybetański pozostaje na uchodźstwie w Indiach, prowadzona jest nieustanna kampania mająca na celu oczernienie Dalajlamy, szanowanej osoby publicznej i symbolicznego przywódcy Tybetu.