Katarzyna KALATA: Likwidacja górnego limitu składek. Odpaliliśmy bombę z opóźnionym zapłonem
Katarzyna KALATA

Katarzyna KALATA

Likwidacja górnego limitu składek.
Odpaliliśmy bombę z opóźnionym zapłonem

Konsekwencją likwidacji limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą większe wpływy do budżetu, a w przyszłości znacznie większe deficyty z uwagi na obowiązek wypłaty bardzo wysokich świadczeń. System emerytalny będzie musiał być przygotowany na wypłatę rażąco wysokich emerytur. Osoby z wysokimi zarobkami będą mogły otrzymać świadczenie w wysokości 50 000,00 zł miesięcznie.

Katarzyna KALATA, Anna GORAL: "Czego brakuje polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?"
Katarzyna KALATA

Katarzyna KALATA

"Czego brakuje polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych?"

Chciałabym, żeby nowelizacje czy ewentualne reformy były wynikiem merytorycznych obrad, a nie przepychanek politycznych. Obserwując, z jakim tempem wprowadza się zmiany dotyczące tak kluczowych zagadnień, jak zabezpieczenie społeczne osób starszych, śmiem twierdzić, że projekty wdrażanych zmian były/są/będą pisane na kolanie.