Prof. Luigi MONDELLO: Spin-off. Sztuka znalezienia synergii między akademią a biznesem
Prof. Luigi MONDELLO

Prof. Luigi MONDELLO

Spin-off. Sztuka znalezienia synergii między akademią a biznesem

Czym jest spin-off? Jest formą organizacji, która ma pozycję niezależnego przedsiębiorstwa, wykorzystując aktywa, pracowników, własność intelektualną, technologię lub produkty firmy macierzystej. Łączymy naukę i biznes w naszej misji syntezy. Połączyliśmy nasze zasoby, aby dzielić się doświadczeniem i wiedzą z innymi firmami w celu zwiększenia kompetencji i udziału w procesie technologicznym mającym swój początek na uniwersytetach publicznych.

Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK: Wspólna Europa akademicka
Prof. Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK

Prof. Joanna GOCŁOWSKA-BOLEK

Wspólna Europa akademicka

Krajobraz edukacji i nauki w całej Europie się zmienia. Współpracujące ze sobą najlepsze uczelnie coraz lepiej wykorzystują swój potencjał, nie tylko zmierzając w kierunku doskonałości naukowej i dydaktycznej, ale też przyjmując na siebie odpowiedzialność budowania społeczeństwa europejskiego.

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA: "Rzecznikiem być. Nie tylko mówić, ale też być usłyszaną"
Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

"Rzecznikiem być. Nie tylko mówić, ale też być usłyszaną"

Już wówczas głównym zadaniem rzecznika prasowego nie było odpowiadanie na pytania dziennikarzy, choć oczywiście to należy do jego obowiązków, ale przede wszystkim kreowanie wydarzeń. Tak rozumiałam swoją rolę. Pomagała w tym ścisła współpraca z biurem promocji, co dawało tak potrzebną synergię działań marketingowych i public relations.