James RICKARDS: "Wojny walutowe. Trzy najważniejsze waluty świata. Na nich opiera się wszystko"
James RICKARDS

James RICKARDS

"Wojny walutowe. Trzy najważniejsze waluty świata. Na nich opiera się wszystko"

Rozpoczyna się trzecia światowa wojna walutowa w ciągu ostatnich stu lat. Nie wiadomo jeszcze, czy zakończy się ona tragicznie, tak jak pierwsza, czy też uda się doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu gospodarczego, jak w przypadku drugiej. Biorąc pod uwagę szybki rozwój gospodarek narodowych w latach 80., drukowanie pieniędzy oraz powszechność lewarowanych inwestycji w instrumenty pochodne, będzie ona miała globalny zasięg i niespotykaną skalę.

James RICKARDS: "Wojny walutowe. Siła G20. Jedyna siła zdolna władać światową ekonomią"
James RICKARDS

James RICKARDS

"Wojny walutowe. Siła G20. Jedyna siła zdolna władać światową ekonomią"

Grupa G20 działa na kilku poziomach. Kilka razy w roku ministrowie finansów i szefowie banków centralnych państw członkowskich spotykają się, aby omówić ważne kwestie techniczne, i próbują osiągnąć konsensus dotyczący wyboru konkretnych celów oraz sposobu ich osiągania. Najwyższą rangę mają jednak szczyty z udziałem przywódców państw — prezydentów, premierów i królów — odbywające się rzadziej i poświęcone globalnym problemom finansowym, w tym zwłaszcza strukturze międzynarodowego systemu monetarnego oraz potrzebie powstrzymania wojen walutowych.