Adam BODNAR

Doktor nauk prawnych. Od 2015 r. do 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ryc.Fabien Clairefond

Adam BODNAR: Po pandemii musimy budować Polskę na nowo. Z nastawieniem na dobro wspólne
Adam BODNAR

Adam BODNAR

Po pandemii musimy budować Polskę na nowo. Z nastawieniem na dobro wspólne

Politycy w czasie pandemii mieli niezwykle odpowiedzialną rolę – zadanie przeprowadzenia całego społeczeństwa przez kryzys, a jednocześnie sprawnego zarządzania wieloma działami administracji rządowej, które z dnia na dzień wymagały nagłej interwencji. To już nie było tylko naprawianie statku na pełnym morzu. To była raczej walka z potężnymi burzami, targającymi żaglami, falami zalewającymi pokład statku z popsutym żyrokompasem. W wielu przypadkach rządzący nie wiedzieli, co czai się za kolejnym sztormem i następną rafą.

Adam BODNAR, Adam PLOSZKA: "Europa uczy się ochrony sygnalistów. Dzięki Snowdenowi"
Adam BODNARAdam PLOSZKA

Adam BODNAR
Adam PLOSZKA

"Europa uczy się ochrony sygnalistów. Dzięki Snowdenowi"

Dyskusja na temat ochrony prawnej sygnalistów toczy się na forum Rady Europy od kilku lat. Informacje o działalności NSA nadały jej nowy impet. Komitet ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) przyjął 18 marca 2015 r. projekt rezolucji i rekomendacji, w którym państwa członkowskie Rady Europy są wezwane do wzmocnienia ochrony prawnej sygnalistów.

Adam BODNAR, Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA: "Kawiorowa dyplomacja znowu wygrała w Strasburgu"
Adam BODNARDominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Adam BODNAR
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Kawiorowa dyplomacja znowu wygrała w Strasburgu"

Wybór Pedro Agramunta i Tadeusza Iwińskiego, co do których niezależności istnieją tak poważne wątpliwości, może skutecznie wpłynąć na wynik ich pracy, jak również osłabić wizerunek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Adam BODNAR, Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA: "Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka"
Adam BODNARDominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Adam BODNAR
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka"

„Ratowanie Trybunału i systemu ochrony praw człowieka powinno stać się europejskim priorytetem. Bez Wielkiej Brytanii na pokładzie, cały system Rady Europy może utonąć. Może to z kolei prowadzić członków takich jak Rosja, Ukraina czy Azerbejdżan do ignorowania Konwencji i wyroków Trybunału Strasburskiego”