Adam BODNAR

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 09 września 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.

polecamy

Adam BODNAR

Adam PLOSZKA

Adam BODNAR

Adam PLOSZKA

Adam BODNAR

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Adam BODNAR

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Adam BODNAR

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA