Daniel OBAJTEK

Prezes PKN Orlen.

Ryc.Fabien Clairefond

Daniel OBAJTEK: Chcemy kreować przyszłość. Odpowiedzialnie
Daniel OBAJTEK

Daniel OBAJTEK

Chcemy kreować przyszłość. Odpowiedzialnie

Transformacja energetyczna powinna być rozumiana szerzej – jako całościowa zmiana gospodarcza i społeczna, która ma spowodować ewolucję modelu rozwoju z eksploatacyjnego na zrównoważony, dostosowany do życia w 10-miliardowej społeczności.

Daniel OBAJTEK: The power of economic patriotism
Daniel OBAJTEK

Daniel OBAJTEK

The power of economic patriotism

We can build economic patriotism, showing Poles that, by reaching for local products and choosing them consciously, they will strengthen the country’s economic condition. It is the customer – the final link in the chain – who decides if they will use a Polish product or a foreign one. It is up to them to decide which economy they will support.

Daniel OBAJTEK: Najważniejsze dla państwa i gospodarki. Rzecz o patriotyzmie gospodarczym
Daniel OBAJTEK

Daniel OBAJTEK

Najważniejsze dla państwa i gospodarki.
Rzecz o patriotyzmie gospodarczym

Budujmy patriotyzm gospodarczy pokazując Polakom, że sięgając po lokalne wyroby, wybierając je świadomie, będą wzmacniać kondycję gospodarczą kraju. To klient – na końcu całego procesu – decyduje, czy sięgnie po wyrób polski, czy po inny. To od niego zależy decyzja, którą gospodarkę będzie wzmacniał.

Daniel OBAJTEK: Le pouvoir du patriotisme économique
Daniel OBAJTEK

Daniel OBAJTEK

Le pouvoir du patriotisme économique

Ce qui nous pouvons, c’est promouvoir un patriotisme économique en montrant aux Polonais que, en favorisant les produits locaux et en faisant un choix conscient, ils renforceront la condition économique de leur pays. C’est le client – le dernier maillon de la chaîne – qui décide s’il prend un produit polonais ou un autre. A lui de décider quelle économie il veut soutenir.