Grzegorz DOBIECKI

Z wykształcenia prawnik, dziennikarstwa uczył się w Polskim Radiu. Po stanie wojennym znalazł się we Francji, i został na 26 lat. Pracował w Radio France Internationale i emigracyjnym „Kontakcie” (m. in. prowadził magazyny Video-Kontaktu, nagrywane na kasetach i przemycane do Polski). Od 1991r. był kolejno paryskim korespondentem TVP i „Rzeczpospolitej; specjalnym „planetarnym” reporterem RMF FM; stałym współpracownikiem „Polityki”. Od 2008 r. w Polsat News, gdzie prowadził magazyn „To Był Dzień na Świecie”, zastąpiony ostatnio przez niedzielny „Tydzień na Świecie”. Nominowany w tym roku (przez kapitułę) do telewizyjnej nagrody Wiktora w kategorii „publicysta lub komentator” .

Ryc.: Fabien Clairefond

Grzegorz DOBIECKI: Muszkieter Éric Zemmour
Grzegorz DOBIECKI

Grzegorz DOBIECKI

Muszkieter Éric Zemmour

Stał się Éric Zemmour jednoosobowym ośrodkiem badawczym, który diagnozuje francuską (i nie tylko) teraźniejszość, przeszłość i przyszłość w doskonałej niezgodzie z liberalno-lewicowym kanonem ideologicznym.

Grzegorz DOBIECKI: Euronawigacja. Rafy, mielizny, plany, utopie...
Grzegorz DOBIECKI

Grzegorz DOBIECKI

Euronawigacja.
Rafy, mielizny, plany, utopie...

Czy solidarność międzynarodową, tak jak międzyludzką, można zadekretować? I czy może ona przybierać jedynie te formy, które ustanawia dekret? A także: dlaczego prawowita siła miałaby ustępować przed bezprawną przemocą? Pytanie z gatunku tych, jakie stawia Jean Raspail, za „Obóz świętych” skazany przez zachodnie elity na infamię. Tchórzostwo okazane wobec słabszych również okrywa hańbą.

Grzegorz DOBIECKI: Un GPS européen
Grzegorz DOBIECKI

Grzegorz DOBIECKI

Un GPS européen

La solidarité entre nations, tout comme celle entre peuples, se décrète-t-elle ? Et peut-elle revêtir uniquement les formes établies par un décret ? Et aussi : pourquoi une force légitime devrait-elle céder devant une violence illégitime ? C’est une question à la Jean Raspail qui pour son « Camp des saints » fut condamné par les élites occidentales à l’infamie. La lâcheté envers plus faibles que soi couvre de honte aussi.

Grzegorz DOBIECKI: "Świat w kanale"
Grzegorz DOBIECKI

Grzegorz DOBIECKI

"Świat w kanale"

Polonocentryzm, równoznaczny przecież z prowincjonalizmem, w publicystyce międzynarodowej kotwiczy nas gdzieś w Zatoce Puckiej, nie pozwala wypłynąć na wielkie szlaki transoceaniczne. Świat jest globalną wioską, ale nie zasługuje na to, by w telewizji przedstawiać go jako globalną wiochę.