TSF Jazz Radio

Mariusz WASZKIEWICZ

Prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody i Fundacji Lea Polana, współzałożyciel Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea, przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, członek Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni powołanego przez prezydenta Krakowa.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam