Prof. Bogdan SZLACHTA

Profesor zwyczajny UJ oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Jest autorem m.in. monografii "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" i "Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów".

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Bogdan SZLACHTA: Czy państwo narodowe jest wciąż potrzebne?
Prof. Bogdan SZLACHTA

Prof. Bogdan SZLACHTA

Czy państwo narodowe jest wciąż potrzebne?

Demokrata pragnie utrzymać przynajmniej względną jednorodność obywateli, której państwo winno strzec, liberał zaś zabiega o honorowanie różnych projektów życia, niekiedy kontrowersyjnych z punktu widzenia dominującej kultury.

Prof. Bogdan SZLACHTA: Nowa Europa to także nowa gra o wpływy
Prof. Bogdan SZLACHTA

Prof. Bogdan SZLACHTA

Nowa Europa to także nowa gra o wpływy

Kształtowanie się nowego układu sił w Europie odbędzie się na poziomie, który dziś ze względu na bardzo intensywną pomoc udzielaną Ukrainie przez Polskę umyka analitykom. Po zakończeniu wojny będzie się też bowiem toczyć gra o przywództwo w regionie.