Sylwia BORSKA

Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu biologii nowotworów, przede wszystkim zjawiskiem oporności wielolekowej oraz badaniem cytotoksyczności związków chemicznych w hodowlach in vitro.

Sylwia BORSKA: Wielkie i niebezpieczne piękno. Promieniotwórczość w nauce i medycynie
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

Wielkie i niebezpieczne piękno.
Promieniotwórczość w nauce i medycynie

Na przykładzie wielkich uczonych, takich jak Maria Skłodowska-Curie i jej córka Irena Joliot-Curie, widać wyraźnie, że prawdziwy pasjonat nauki musi mieć ogromną wyobraźnię, nie tylko wiedzę. Ponadto niezbędna jest wytrwałość w realizowaniu swoich pomysłów, często bez wsparcia finansowego państwa. Tylko ktoś, kto ma dużo pozytywnej energii, siły i ciekawości świata, jest w stanie przetrwać w jednym z najgorzej opłacanych i niedocenianych zawodów świata.

Sylwia BORSKA: Autofagia, czyli samozjadanie. Nagroda Nobla 2016. Medycyna.
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

Autofagia, czyli samozjadanie.
Nagroda Nobla 2016. Medycyna.

Autofagię można z powodzeniem wykorzystać w leczeniu chorób nowotworowych, dystrofii mięśniowych, choroby Huntingtona, Parkinsona, niepłodności, zespołu metabolicznego czy gruźlicy. Badania nad autofagią nadal trwają i wiążą się z nimi duże nadzieje współczesnej medycyny na lepsze poznanie podstawowych procesów fizjologicznych, w tym rozwoju człowieka.

Sylwia BORSKA: "Przełomowy rok dla bioinżynierii"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Przełomowy rok dla bioinżynierii"

Rok 2015 był dla nauki czasem niesłychanie burzliwym i zajmującym. Szczególną uwagę warto zwrócić na bioinżynierię, zwłaszcza genetyczną i tkankową, które przeżywają złoty wiek rozwoju. Ogromny postęp zawdzięczamy przede wszystkim nowym, rewolucyjnym technologiom. Ich powstanie było możliwe dzięki współpracy pomiędzy zespołami reprezentującymi różne dziedziny nauki – przede wszystkim biologiczne, fizyczne, chemiczne, farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu.

Sylwia BORSKA: "Najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w walce z malarią."
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w walce z malarią."

Choroby wywoływane przez pasożyty stanowią jeden z najpoważniejszych problemów medycyny. Za osiągnięcia w terapii groźnych chorób tego typu przyznano w 2015 r. Nagrodę Nobla m.in. badaczce Youyou Tu, która odkryła artemisinę — lek stosowany w leczeniu malarii, choroby zbierającej śmiertelne żniwo z intensywnością niemającą sobie równych. W latach 2013 – 2015 rozpoczęto zupełnie inny kierunek badań w walce z chorobami pasożytniczymi przenoszonymi przez owady — wykorzystujący najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej. Efekty przerosły wszelkie oczekiwania. To prawdziwa rewolucja, po której nic już nie będzie takie samo…

Sylwia BORSKA: "Druk 3D w medycynie regeneracyjnej"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Druk 3D w medycynie regeneracyjnej"

Niedługo implanty zębów będą mogły być tworzone bezpośrednio w gabinetach dentystycznych, odpowiednio zaprojektowane dla indywidualnego pacjenta. Drukowane implanty są o wiele tańsze i mają lepsze właściwości niż produkowane za pomocą starszych technologii. Niektóre protezy łączy się już ze specjalnym chipem w korze mózgu, dzięki czemu pacjent może nimi wykonywać precyzyjne ruchy za pomocą własnej woli.

Sylwia BORSKA: "Tajemnice płci"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Tajemnice płci"

Zagadnienia związane z płcią wydają się niektórym banalne, a wszelkie nietypowe zjawiska są często odrzucane jako tzw. „temat tabu”. Tymczasem większość z nas ma bardzo mgliste pojęcie o tym, jak skomplikowanym, wielopoziomowym i nieodwracalnym procesem jest determinacja płci u ludzi. Dlatego warto uchylić rąbka fascynującej tajemnicy naszej płciowości.

Sylwia BORSKA: "Nobel z medycyny 2014 - dla naukowców badających naszą orientację w przestrzeni"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Nobel z medycyny 2014 - dla naukowców badających naszą orientację w przestrzeni"

Osiągnięcia tegorocznych noblistów pozwalają lepiej zrozumieć problem, który był przedmiotem odwiecznych dywagacji filozofów a następnie naukowców zajmujących się badaniami mózgu- dzięki jakim strukturom i w jaki sposób potrafimy tworzyć i zapamiętywać mapy przestrzenne, pozwalające świadomie poruszać się w otoczeniu, nawet jeśli warunki są utrudnione (system potocznie zwany „wewnętrznym GPS-em”).

Sylwia BORSKA: "Nanokosmiczna medycyna"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Nanokosmiczna medycyna"

Gwałtowny rozwój nanotechnologii stworzył ocean nowych możliwości dla współczesnej medycyny i farmacji. W przyszłości świat w skali nano może się przyczynić do skuteczniejszej walki z chorobami takimi jak nowotwory, cukrzyca czy zakażenia różnego typu patogenami. Warto przyjrzeć się temu, jak rewolucyjne i rewelacyjne rozwiązania kryje w sobie nanokosmos.

Sylwia BORSKA: Transhumanizm czyli marzenia o „człowieku” idealnym
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

Transhumanizm czyli marzenia o „człowieku” idealnym

Zdobycze współczesnej medycyny i techniki pozwalają na poprawę kondycji fizycznej człowieka poprzez wszczepianie implantów w postaci sztucznych zębów, stawów biodrowych czy zastawek serca. Obecnie nadchodzi nowa era, która za cel stawia zaprojektowanie urządzeń, które mogłyby usprawnić działanie mózgu. Zwolennicy udoskonalania gatunku ludzkiego postulują, aby dzięki nowoczesnym technologiom wyeliminować po kolei wszelkie biologiczne ograniczenia takie jak choroby czy starzenie się. Ponadto uważają, że w najbliższych dekadach ludzkość będzie coraz szybciej ewoluować w kierunku doskonalenia wszelkich umiejętności, zarówno fizycznych jak i umysłowych. Celem transhumanizmu jest przekształcenie człowieka w istotę doskonałą.

Sylwia BORSKA: "In vitro - medycyna przyszłości"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"In vitro - medycyna przyszłości"

Hodowla komórek in vitro to dziedzina, która rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie potrafimy nie tylko utrzymywać żywe komórki poza organizmem ale również drukować tkanki i narządy. Inżynieria tkankowa staje się przedmiotem szczególnego zainteresowania medycyny regeneracyjnej, zaraz po transplantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej. Nadzieje związane z możliwością leczenia wielu chorób dzięki wykorzystaniu kultur komórkowych są ogromne a ich spełnienie wydaje się coraz bliższe.

Sylwia BORSKA: "Rewolucje dzięki ewolucji"
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Rewolucje dzięki ewolucji"

Ewolucja jest faktem, takim jak grawitacja i to że Słońce świeci, a dowodów na jej istnienie jest bardzo wiele. Dostarczają ich dziedziny nauki takie jak paleontologia, filogenetyka, ewolucyjna biologia rozwoju czy genetyka. Choć opinie na temat mechanizmów i przebiegu ewolucji są nadal przyczyną zażartych sporów pomiędzy biologami, to uczymy się nią kierować, co może okazać się prawdziwą rewolucją w biologii i medycynie.