Jan BERDYCHOWSKI: Google, Amazon, Facebook, Apple czy jednak Chińczycy? Kto sprawniej przekuje informacje w mądrość?
Jan BERDYCHOWSKI

Jan BERDYCHOWSKI

Google, Amazon, Facebook, Apple czy jednak Chińczycy?
Kto sprawniej przekuje informacje w mądrość?

O ile w XX w. przetwarzaliśmy dane w informacje, informacje w wiedzę, a tę w mądrość, o tyle obecnie ze względu na ilość danych ludzie nie są w stanie efektywnie ich przetwarzać. Zatem proces przetwarzania danych w informacje powinien zostać scedowany na algorytmy, których zdolności do ich analizy daleko wykraczają poza ludzkie, abyśmy mogli skoncentrować się na przekształceniu wiedzy w mądrość, w której maszyny w przewidywalnej przyszłości nie będą w stanie nas tak sprawnie wyręczyć.

Natalia MARSZAŁEK, Aleksandra SOWA: Literatura 3.0. Odwrócony efekt motyla. Przyszłość (oby) nieprzyszła Kosika
Aleksandra SOWANatalia MARSZAŁEK

Aleksandra SOWA
Natalia MARSZAŁEK

Literatura 3.0. Odwrócony efekt motyla.
Przyszłość (oby) nieprzyszła Kosika

U Kosika bohaterowie giną, znikają, są manipulowani, porywani, starzeją się i umierają. I gdzie tu pozytywne zakończenie? Jest w tym jednak dobre przesłanie, jak w filmie Jurassic Park: natura znajdzie drogę, by ominąć nałożone restrykcje. „Uczymy się walczyć z przeciwnikiem, który przerasta nas o rzędy poziomów inteligencji”.