Jędrzej STĘPIEŃ: Nauka języków obcych jest dziś w większości pozbawiona refleksji
Jędrzej STĘPIEŃ

Jędrzej STĘPIEŃ

Nauka języków obcych jest dziś w większości pozbawiona refleksji

Pytania o koncepty pobudzają wyobraźnię, wywołują skojarzenia, wspomnienia i skłaniają do wybiegania w przyszłość równie skutecznie za cenę nieznacznej tylko utraty kontroli nad formą i aspektem czasownika używanego przez odpowiadającego. Przy uwzględnieniu korzyści płynących z aktywacji refleksji jest to ruch wart swojej ceny.

Jędrzej STĘPIEŃ: "Wszyscy chcemy być native speakerami. Ciosy w ideę Akademii"
Jędrzej STĘPIEŃ

Jędrzej STĘPIEŃ

"Wszyscy chcemy być native speakerami. Ciosy w ideę Akademii"

Poziom jest dla człowieka tym, czym dla drzewa są korzenie. Im głębiej sięgają, tym trwalsza i bujniejsza jego korona. Nasza kultura przypomina dzisiaj drzewo o wybujałej koronie i bardzo krótkich korzeniach, które za chwilę albo się przewróci, albo uschnie, a my w obliczu tych zagrożeń nadal inwestujemy w jego koronę. Ślepa pogoń za umiejętnościami i źle pojętą innowacyjnością zabija akademię.

Jędrzej STĘPIEŃ: "Nowa odpowiedzialność nauczycieli języków obcych"
Jędrzej STĘPIEŃ

Jędrzej STĘPIEŃ

"Nowa odpowiedzialność nauczycieli języków obcych"

Dopiero zrozumienie daje człowiekowi pełną władzę nad tym, co zrozumiane. Należy przy tym wskazać, że rozumienie dzieli się na świadome i podświadome. Podświadomie rozumiemy większość rzeczy: sugeruje to skuteczne komunikowanie się we własnym języku oraz precyzyjne używanie słów takich jak np. nowy i świeży w zależności od kontekstu. Rozumienie takie nie oznacza jednak jeszcze panowania nad danym zagadnieniem.