Zygmunt FRANKIEWICZ: Wszechpotężne, centralnie sterowane państwo niszczy i tak słaby polski kapitał społeczny
Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

Wszechpotężne, centralnie sterowane państwo niszczy i tak słaby polski kapitał społeczny

Zostałem poproszony o wskazanie we Wszystko co Najważniejsze dziesięciu najważniejszych spraw dla samorządu. Wybór niełatwy – chaos urbanistyczny wynikający ze złego prawa w dziedzinie planowania przestrzennego, wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i depopulacją, z imigracją, słabnięcie małych i średnich miast, wyzwania w dziedzinie infrastruktury, rozwój usług komunalnych. Punktem wyjścia do skutecznego zmierzenia się ze zdecydowaną większością wyzwań jest jednak moim zdaniem powrót do korzeni.

Eryk MISTEWICZ: Jaki i Nijaki
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Jaki i Nijaki

Ze starcia Jaki – Nijaki zawsze zwycięsko wychodzi Nijaki. Jaki nie ma prawa wygrać, gdyż więcej w nim ograniczeń, więcej opowiedzenia skończonego, bez pozostawienia powietrza, przestrzeni ruchu, przestrzeni tak niezbędnej głównie w końcówce kampanii.

Radosław MICHALSKI: "Kulisy kampanii Rafała Dutkiewicza: Było / Jest / Będzie?".
Radosław MICHALSKI

Radosław MICHALSKI

"Kulisy kampanii Rafała Dutkiewicza

Przeczucia co do „czarnej środy PRu” w przypadku Wrocławia spełniły się podręcznikowo, płynnie przechodząc także w czarny czwartek i piątek. Materiały oparte na „przeciekach” i anonimach zdominowały we Wrocławiu ostatnią prostą przed cisza wyborczą, choć także pokazały duże społeczne wsparcie i brak akceptacji dla tego rodzaju działań.