Dominika BYCHAWSKA - SINIARSKA: "Trybunał strasburski i chaos w określeniu odpowiedzialności właścicieli portali za treść komentarzy"
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Trybunał strasburski i chaos w określeniu odpowiedzialności właścicieli portali za treść komentarzy"

Najpierw długo przekonywano, że w stosunku do usługodawców należy stosować przepisy ustawy o handlu elektronicznym, odzwyczajając się jednocześnie od stosowania prawa prasowego do spraw internetowych. Teraz zobowiązuje się właścicieli portali do usuwania komentarzy zawierających mowę nienawiści lub groźby. Jeszcze inne zasady wprowadzono przy ochronie dóbr osobistych.

Dominika BYCHAWSKA - SINIARSKA: "Monitorowanie korespondencji pracownika. Zmiana w orzecznictwie ETPCz"
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Monitorowanie korespondencji pracownika. Zmiana w orzecznictwie ETPCz"

O tym jak rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zwolnionego inżyniera sprzedaży, zmienia dotychczasowe orzecznictwo w zakresie sposobu kontroli korespondencji pracowników, i jaki to będzie mieć wpływ na polskie przepisy prawa pracy, pisze Dominika Bychawska – Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Joseph S.NYE: "Rządzenie w erze informacji"
Joseph S. NYE

Joseph S. NYE

"Rządzenie w erze informacji"

“Według pierwszego scenariusza światem będą rządzić megamiasta – najważniejsze aglomeracje urbanistyczne. Druga możliwość to władza silnych rządów centralnych, którym sprawowanie kontroli zapewnia dostęp do ogromnych baz danych. W trzecim scenariuszu rządy centralne są słabe, a niemal wszystkie usługi świadczy rynek i firmy, które na nim dominują”

Rafał GÓRSKI: "Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Demokracja. Partiokracja. Facebookokracja"
Rafał GÓRSKI

Rafał GÓRSKI

"Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Demokracja. Partiokracja. Facebookokracja"

“Blokada naszej inicjatywy przez Facebooka to dla nas – niezależnie od tego jak sprawa ta się zakończy – dobry motywator do zmiany. I tak jesteśmy w lepszej sytuacji, niż byłyby inne organizacje pozarządowe. Prawdopodobnie bowiem większość fanów z Facebooka podpisało się pod nasza petycją na naszej stronie www i ich dane chronimy na własnych serwerach.”