Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI: Z gwiazd powstaliśmy, w gwiazdy się obrócimy
Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Z gwiazd powstaliśmy, w gwiazdy się obrócimy

Pierwiastki, z których się składamy, na przykład węgiel, azot i tlen, powstają dzięki śmierci mało masywnych gwiazd, jak nasze Słońce. W wyniku eksplozji supernowej powstaje tlen. Nasze ukochane złoto i srebro są efektem procesu jeszcze rzadszego – zlania się dwóch gwiazd neutronowych. Każdy atom węgla, tlenu i azotu w naszym ciele – kiedyś był obecny we wnętrzu gwiazdy. Bez nich nie moglibyśmy zaistnieć. Jesteśmy dziećmi gwiazd.

Prof. Aleksander NAWRAT: Kurs na innowacje
Prof. Aleksander NAWRAT

Prof. Aleksander NAWRAT

Kurs na innowacje

Rolą administracji publicznej jest stymulowanie i wspieranie działalności środowiska naukowego, gospodarczego i finansowego. To od ich aktywności i gotowości do stawiania sobie ambitnych celów zależy przyszłość naszego kraju.

Sławomir STRUGAREK: Prace nad echolokacją. Polscy naukowcy ułatwiają życie niewidomym i słabowidzącym
Sławomir STRUGAREK

Sławomir STRUGAREK

Prace nad echolokacją.
Polscy naukowcy ułatwiają życie niewidomym i słabowidzącym

Projekt gier, które mają służyć przede wszystkim milionom ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku, będzie kolejną próbą wypracowania metod treningu umiejętności, które są w znacznej mierze podświadome i działają jak słuch muzyczny. Wiele osób, szczególnie widzących, nie zdaje sobie sprawy, że umiejętność tę posiada – wystarczy krótki trening, by odblokować potencjał tkwiący w echolokacji.

Jarosław GOWIN: Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku

Sukces odnoszą kraje, które nie tylko przyciągają zagraniczne inwestycje, ale potrafią też budować swą gospodarkę w oparciu o własny kapitał, rozwijać swoje technologie i produkty oraz wspierać rodzime przedsiębiorstwa – szczególnie małe i średnie. A wszystko to oczywiście w ramach stabilnych i przejrzystych reguł rynkowych oraz przy sensownym wsparciu ze strony państwa.

Sylwia BORSKA: "Najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w walce z malarią."
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

"Najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w walce z malarią."

Choroby wywoływane przez pasożyty stanowią jeden z najpoważniejszych problemów medycyny. Za osiągnięcia w terapii groźnych chorób tego typu przyznano w 2015 r. Nagrodę Nobla m.in. badaczce Youyou Tu, która odkryła artemisinę — lek stosowany w leczeniu malarii, choroby zbierającej śmiertelne żniwo z intensywnością niemającą sobie równych. W latach 2013 – 2015 rozpoczęto zupełnie inny kierunek badań w walce z chorobami pasożytniczymi przenoszonymi przez owady — wykorzystujący najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej. Efekty przerosły wszelkie oczekiwania. To prawdziwa rewolucja, po której nic już nie będzie takie samo…