1 mld euro na wspólne europejskie zakupy amunicji dla Ukrainy

dostawy amunicji

Rada UE, czyli państwa członkowskie Unii, wyraziła w piątek zgodę na wsparcie w wysokości 1 miliarda euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), aby umożliwić państwom członkowskim wspólne dostawy amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm i pocisków rakietowych dla Ukrainy.

.”Dzisiejsza decyzja to kolejny ważny krok w kierunku dostarczenia Ukrainie większej ilości amunicji. Siły Zbrojne Ukrainy potrzebują znacznych ilości amunicji do obrony narodu ukraińskiego i swojego terytorium” – skomentował osiągnięte porozumienie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Dostawy amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy

.”Wraz z wcześniejszą decyzją o szybkim dostarczeniu amunicji z istniejących zapasów przeznaczamy na ten cel w sumie 2 mld euro, zwiększając łączne wsparcie wojskowe UE dla Ukrainy do 5,6 mld euro” – dodał. W ramach pomocy zostanie sfinansowane zaopatrzenie Sił Zbrojnych Ukrainy w pociski artyleryjskie kalibru 155 mm oraz – na życzenie – w pociski rakietowe, które państwa członkowskie UE będą wspólnie kupować od europejskiego przemysłu obronnego.

Zamówienia od unijnych koncernów zbrojeniowych

.”Wsparcie może być przeznaczone na wspólne zamówienia amunicji i rakiet od podmiotów gospodarczych mających siedzibę w UE lub Norwegii i produkujących tę amunicję i rakiety w UE lub Norwegii. Łańcuchy dostaw tych podmiotów mogą obejmować podmioty mające siedzibę lub produkujące poza UE lub Norwegią. Środek obejmie również dostawy amunicji i pocisków rakietowych, które przeszły ważny etap ich produkcji w UE lub Norwegii polegający na montażu końcowym” – wyjaśnia komunikat Rady UE.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF)

.Aby kwalifikować się do zwrotu kosztów z EPF, umowy będą musiały zostać zawarte przed 30 września 2023 r. Polityczna zgoda na plan przekazania Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich w ciągu 12 miesięcy została osiągnięta 20 marca br. Do tej pory negocjowane były jednak konkretne zapisy prawne jednego z elementów całego systemu. Francja blokowała porozumienie, domagając się, aby kontrakty na dostawy amunicji mogły otrzymać tylko te firmy, które mają w 100 proc. unijny łańcuch dostaw.

Potrzeba dalszego wspierania Ukrainy

.Na temat konieczności udzielania wszelkiej możliwej pomocy odpierającej rosyjskiego agresora Ukrainie na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Piotr GLIŃSKI w tekście “Pomoc dla Ukrainy jest naszym cywilizacyjnym obowiązkiem”. Autor zwraca w nim uwagę, iż pomoc ta nie tylko powinna obejmować wsparcie militarne, humanitarne, czy gospodarcze, ale również działania mające na celu ochronę ukraińskich zabytków i dziedzictwa kulturowego.

“Wojna wywołana rosyjską agresją spowodowała śmierć i cierpienie setek tysięcy ludzi, ale także ogromne straty materialne, w tym te, które dotykają warstwy symbolicznej. Codziennie widzimy, jak Rosjanie niszczą kulturę i bogate dziedzictwo Ukrainy – bezpośrednio, pociskami, które trafiają w zabytki i instytucje kultury, oraz pośrednio, poprzez wywoływanie kryzysów w dostawach energii. Konwencja haska z 1954 r. mówi jasno, że niszczenie dóbr dziedzictwa czy dóbr kultury podczas konfliktów jest zbrodnią wojenną. Dlatego od pierwszego dnia wojny jesteśmy zaangażowani we wspieranie instytucji kultury i ochronę dziedzictwa na Ukrainie. Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie zarówno z ministrem Ołeksandrem Tkaczenką i Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, jak i z ukraińskimi instytucjami – muzeami, instytucjami artystycznymi, bibliotekami, archiwami”.

“Już na początku wojny powołaliśmy Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które organizuje i koordynuje transporty z materiałami do zabezpieczenia archiwaliów, zabytków i muzealiów. Centrum wykorzystywane jest jako hub przez instytucje kultury na całym świecie – przez Polskę na Ukrainę dociera pomoc zarówno z placówek muzealnych, instytucji kultury, jak i organizacji międzynarodowych. Transporty zawierają m.in. agregaty prądotwórcze, skrzynie, koce gaśnicze, wełnę mineralną, płyty OSB, rury poliestrowe, gaśnice czy worki na piasek. Wspieramy też Ukraińców w fizycznym zabezpieczaniu zabytków na miejscu. Ponadto polski rząd zaangażował się w powołanie postulowanego przez władze w Kijowie Funduszu Trójkąta Lubelskiego na Rzecz Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego na Ukrainie. Polskie instytucje uczestniczą w skanowaniu obiektów dziedzictwa kulturowego Ukrainy oraz tworzeniu cyfrowej platformy do ich archiwizacji, ochrony, rozwoju i rozpowszechniania”.

.“Wspierając Ukrainę w ochronie jej kultury i dziedzictwa, musimy pamiętać, że poruszamy się w sferze niezwykle delikatnej, o wielkim symbolicznym znaczeniu dla narodu ukraińskiego. Dlatego, deklarując naszą gotowość do przyjmowania ludzi i dóbr kultury, musimy to czynić z wielkim wyczuciem i szacunkiem. W wymiarze symbolicznym ewakuacja dóbr kultury jest pewną ostatecznością – oferując naszą gotowość do ochrony zbiorów czy części zbiorów ukraińskich instytucji kultury, nigdy nie naciskaliśmy i nie będziemy naciskać w tej sprawie” – pisze prof. Piotr GLIŃSKI.

PAP/Artur Ciechanowicz/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 maja 2023
Fot. LCPL Matthew J. Decker, USMC