Prof. Piotr GLIŃSKI

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych. W latach 2015–2023 Minister kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2005 - 2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1997 -2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Piotr GLIŃSKI: Наш долг - помнить
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Наш долг - помнить

Утром 1 сентября 1939 бомбы, сброшенные с немецких самолетов, уничтожили больницу Всех Святых в Велюне, а затем и огромную часть Велюня – городка без стратегического значения, уничтожение которого стало первым этапом Второй мировой войны.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Remembering is our duty
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Remembering is our duty

On the morning of 1 September 1939, German planes dropped bombs that obliterated the All Saints’ Hospital in Wieluń, followed by a substantial portion of the town – a place with no strategic value, whose demolition marked the initiation of World War II.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Naszym obowiązkiem jest pamiętać
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Naszym obowiązkiem jest pamiętać

Wrzesień to miesiąc zajmujący szczególne miejsce w pamięci i świadomości historycznej Polaków. To czas refleksji nad dramatycznymi doświadczeniami narodu polskiego w XX w., czas dwóch rocznic, których obchody przypominają nam o tym, jak kruche są często podstawy naszego spokojnego, codziennego życia, jak ważna jest czujność w obliczu rosnących imperialnych ambicji zewnętrznych wrogów i jak wielka jest wartość samodzielnego bytu państwowego, zdolności do obrony tego, co w naszym życiu najważniejsze – naszych rodzin, dorobku pokoleń; życia i wolności.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Es nuestro deber recordar
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Es nuestro deber recordar

En la mañana del 1 de septiembre de 1939, las bombas lanzadas desde aviones alemanes aniquilaron el Hospital de Todos los Santos de Wieluń y después una gran parte de Wieluń, una ciudad carente de toda importancia estratégica, cuya destrucción marcó la primera escena de la Segunda Guerra Mundial.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Ricordare è nostro dovere
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Ricordare è nostro dovere

La mattina del 1° settembre 1939, le bombe sganciate dagli aerei tedeschi annientarono l’Ospedale di Ognissanti di Wieluń e poi un’enorme parte di Wieluń – una città priva di importanza strategica, la cui distruzione fu la prima tappa della Seconda guerra mondiale.

Prof. Piotr GLIŃSKI: La mémoire est notre obligation
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

La mémoire est notre obligation

Le 1er septembre 1939, au petit matin, les bombes larguées par les avions allemands anéantissent l’hôpital de Tous les Saints de Wieluń, puis une grande partie de la ville elle-même, pourtant sans importance stratégique.

Prof. Piotr  GLIŃSKI: Наш обов’язок - пам’ятати
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Наш обов’язок - пам’ятати

Вранці 1 вересня 1939 року бомби, скинуті з німецьких літаків, знищили лікарню Всіх Святих у Велюні, а потім і величезну частину Велюня – містечка без стратегічного значення, знищення якого стало першим етапом Другої світової війни.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Мы – хранители этой памяти. 80-я годовщина восстания в Варшавском гетто
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Мы – хранители этой памяти.
80-я годовщина восстания в Варшавском гетто

В апреле 1943 года, в канун еврейского праздника Песах, немцы, оккупировавшие польскую столицу, окружили созданный ими еврейский район – Варшавское гетто, готовясь к его окончательной ликвидации.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Ми - хранителі цієї пам’яті. 80-та річниця повстання у Варшавському гетто
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Ми - хранителі цієї пам’яті.
80-та річниця повстання у Варшавському гетто

У квітні 1943 року, напередодні єврейського свята Песах, німці, які окупували польську столицю, оточили створений ними єврейський район – Варшавське гетто, готуючись до його остаточної ліквідації.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Polska. Od zawsze po stronie wolności
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Polska. Od zawsze po stronie wolności

Świat nie znał polskiej historii, nie wiedział, że wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi. Że wobec bezprzykładnej zbrodniczej agresji na kraj, z którym mamy historyczne rachunki krzywd, najważniejsza jest solidarność w obronie wartości.

Prof. Piotr GLIŃSKI: La Pologne – du côté de la liberté, depuis toujours
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

La Pologne – du côté de la liberté, depuis toujours

La stupéfaction s’expliquait sans doute par le fait que le monde ignore généralement l’histoire polonaise et les valeurs fondamentales de cette nation : la liberté et l’expérience communautaire. Face à une agression criminelle sans précédent contre un pays avec lequel nous partageons aussi tout un catalogue de torts, défendre ces valeurs, dans un esprit de solidarité avec le peuple meurtri, ne faisait que s’imposer.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Polonia. Sempre dalla parte della libertà 
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Polonia. Sempre dalla parte della libertà 

Dopo tutto, il mondo non conosceva la storia polacca, non sapeva che la libertà e l’esperienza della comunità erano i valori più importanti per i polacchi. Che di fronte a un’aggressione criminale senza precedenti contro un Paese con cui abbiamo una storia di torti, la cosa più importante è la solidarietà in difesa dei valori.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Польща. Завжди на боці свободи
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Польща. Завжди на боці свободи

Адже світ не знав польської історії, не знав, що свобода і досвід спільности є найважливішими цінностями для поляків. Що перед обличчям безпрецедентної злочинної агресії проти країни, з якою ми маємо історичні досвіди кривди, найважливішою є солідарність у захисті цінностей.