Prof. Piotr GLIŃSKI

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. W latach 2005 - 2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1997 -2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Piotr GLIŃSKI: Polska. Od zawsze po stronie wolności
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Polska. Od zawsze po stronie wolności

Świat nie znał polskiej historii, nie wiedział, że wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi. Że wobec bezprzykładnej zbrodniczej agresji na kraj, z którym mamy historyczne rachunki krzywd, najważniejsza jest solidarność w obronie wartości.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Poland. Always on the side of freedom
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Poland. Always on the side of freedom

This should come as no surprise, given that the world did not know about Polish history. It did not know that the Poles value most of all freedom and a sense of community and that, in the face of unprecedented criminal aggression against the country with which we share some past grievances, solidarity in defence of those values comes first.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Polonia. Sempre dalla parte della libertà 
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Polonia. Sempre dalla parte della libertà 

Dopo tutto, il mondo non conosceva la storia polacca, non sapeva che la libertà e l’esperienza della comunità erano i valori più importanti per i polacchi. Che di fronte a un’aggressione criminale senza precedenti contro un Paese con cui abbiamo una storia di torti, la cosa più importante è la solidarietà in difesa dei valori.

Prof. Piotr GLIŃSKI: La Pologne – du côté de la liberté, depuis toujours
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

La Pologne – du côté de la liberté, depuis toujours

La stupéfaction s’expliquait sans doute par le fait que le monde ignore généralement l’histoire polonaise et les valeurs fondamentales de cette nation : la liberté et l’expérience communautaire. Face à une agression criminelle sans précédent contre un pays avec lequel nous partageons aussi tout un catalogue de torts, défendre ces valeurs, dans un esprit de solidarité avec le peuple meurtri, ne faisait que s’imposer.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Польща. Завжди на боці свободи
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Польща. Завжди на боці свободи

Адже світ не знав польської історії, не знав, що свобода і досвід спільности є найважливішими цінностями для поляків. Що перед обличчям безпрецедентної злочинної агресії проти країни, з якою ми маємо історичні досвіди кривди, найважливішою є солідарність у захисті цінностей.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Польша. Всегда на стороне свободы
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Польша. Всегда на стороне свободы

Ведь мир не знал польской истории, не знал, что свобода и опыт сообщества являются важнейшими ценностями для поляков. Что перед лицом беспрецедентной преступной агрессии против страны, с которой мы имеем исторические опыты несправедливости, солидарность в защите ценностей важнее.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Polonia. Siempre del lado de la libertad
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Polonia. Siempre del lado de la libertad

Al fin y al cabo, el mundo no conocía la historia de Polonia, no sabía que la libertad y la experiencia de comunidad son los valores más importantes para los polacos. Que ante una agresión criminal sin precedentes contra un país con el que tenemos agravios históricos, lo más importante es la solidaridad en defensa de los valores.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Pomoc dla Ukrainy jest naszym cywilizacyjnym obowiązkiem
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Pomoc dla Ukrainy jest naszym cywilizacyjnym obowiązkiem

Od dziewięciu miesięcy w centrum Europy, tuż za wschodnią granicą Polski, Ukraina toczy walkę o wolność i suwerenność. Musimy mieć jednak świadomość, że Ukraina walczy nie tylko o swój byt, o swoją integralność czy wreszcie o prawo do godnego życia swoich obywateli.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Aiutare l’Ucraina è un nostro dovere civile
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Aiutare l’Ucraina è un nostro dovere civile

Negli ultimi nove mesi, nel centro dell’Europa, appena oltre il confine orientale della Polonia, l’Ucraina ha lottato per la libertà e la sovranità del proprio Paese.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Helping Ukraine is Our Civilizational Duty
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Helping Ukraine is Our Civilizational Duty

For the past nine months, in the center of Europe, just over Poland’s eastern border, Ukraine has been fighting for sovereignty and freedom. We must understand, though, that Ukraine is not only fighting for survival, integrity or the right to live with dignity for its citizens.

Prof. Piotr GLIŃSKI: To Kijów jest dziś europejską stolicą kultury
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

To Kijów jest dziś europejską stolicą kultury

Musimy pamiętać, że dziś serce Europy bije w Kijowie. Kijów jest dziś europejską stolicą kultury. Ukraina, poświęcając życie obywateli, broni dziś Europy, jej wartości i kultury przed rosyjskim barbarzyńcą. UE musi wreszcie adekwatnie zareagować.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Puste ramy – niezabliźnione rany polskich muzeów
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Puste ramy – niezabliźnione rany polskich muzeów

Od połowy września w największych polskich muzeach można zobaczyć puste ramy. To kampania informacyjna, która ma na celu przypomnienie o dziełach sztuki z polskich kolekcji publicznych, prywatnych i kościelnych, które zostały utracone (skradzione, zniszczone) w wyniku II wojny światowej.

Prof. Piotr GLIŃSKI: « Cadres vides » – les blessures jamais cicatrisées des musées polonais
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

« Cadres vides » – les blessures jamais cicatrisées des musées polonais

Dès la mi-septembre, les visiteurs des plus grands musées polonais y verront des cadres vides. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation visant à rappeler les spoliations, les endommagements et les pertes subis par les collections d’œuvres d’art publiques, privées et ecclésiastiques polonaises à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Der polnische Staat wird die Rückgabe polnischer Kulturgüter nicht aufgeben
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Der polnische Staat wird die Rückgabe polnischer Kulturgüter nicht aufgeben

Die weit verbreitete und vorsätzliche Plünderung polnischer Kunstwerke durch die deutschen und sowjetischen Okkupanten hinterließ in der polnischen Kultur ein ergreifendes Gefühl des Verlustes. Die vom polnischen Ministerium für Kultur und nationales Erbe geführte Datenbank der Kriegsverluste zählt fast 66.000 Objekte, was ein Teil der auf 516.000 geschätzten Zahl der verlorenen Werke ist.